(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

Tyrimai 2019 m.

2019 m. tyrimai atlikti įgyvendinant priemonę “Vykdyti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo stebėseną”.

KLAUSOS NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ PASITENKINIMO VERTIMO PASLAUGOMIS ANALIZĖ 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-06-19 įsakymu A1-297 patvirtinto Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018-2020 metų veiksmų plano 2.1.6 veiksmą „Atlikti klausos negalią turinčių asmenų pasitenkinimo vertimo paslaugomis analizę (apklausą)“ inicijavo klausos negalią turinčių asmenų pasitenkinimo vertimo paslaugomis analizę. Šio tyrimo rezultatai suteiks informacijos apie Lietuvos klausos negalią turinčių asmenų bendruomenės lūkesčius šios paslaugos teikimo kokybei, o taip pat – konkrečias sveikatos, švietimo ir teisėsaugos specialistų patirtis teikiant paslaugas klausos negalią turintiems asmenims.
Nuotoliniu būdu vykusį ristatymą rasite ČIA.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ FIZINĖS APLINKOS PRIEINAMUMO NEĮGALIESIEMS VERTINIMO TYRIMAS (1 priedas; 2 priedas; 3 priedas; 4 priedas) (atliko Lietuvos žmonių su negalia sąjunga)

GALIMOS DISKRIMINACIJOS DĖL SĄLYGŲ NEPRITAIKYMO ANALIZĖ (atliko Lietuvos negalios organizacijų forumas ir Lietuvos žmogaus teisių centras)

NEĮGALAUS VAIKO TEISIŲ UŽTIKRINIMO IR PAGALBOS ŠEIMAI TYRIMAS, ĮVERTINANT JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMĄ LIETUVOJE (atliko Lietuvos neįgaliųjų draugija)

ŠVIETIMO, SPECIALIOJO UGDYMOSI IR ŠVIETIMO PAGALBOS PRIEINAMUMO NEĮGALIEMS VAIKAMS TYRIMAS, ĮVERTINANT JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMĄ LIETUVOJE (atliko Lietuvos neįgaliųjų draugija)

TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ PILNAMETYSTĖS SULAUKUSIŲ BEI NUOLATINĖS GLOBOS REIKALAUJANČIŲ ASMENŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ NUO TO MOMENTO, KAI ASMENIMS SUEINA AŠTUONIOLIKA METŲ, IKI GLOBĖJO PASKYRIMO, APŽVALGA (atliko Lietuvos negalios organizacijų forumas ir Lietuvos paraplegikų asociacija)

Spausdinti