(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Prašymas dėl finansinės pagalbos teikimo

Vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašuneįgalus studentas, norintis gauti finansinės pagalbos priemones, nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d. arba nuo aprašo 6 punkte nurodytų sąlygų atsiradimo dienos pateikia aukštajai mokyklai tiesiogiai arba registruotu paštu, arba elektroniniu paštu, arba elektroniniu būdu per aukštosios mokyklos studijų informacinę sistemą, karu su visais būtinais ir aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais pateikia laisvos formos prašymą suteikti finansinės pagalbos priemones, kuriame turi būti nurodytas neįgalaus studento, pageidaujančio gauti finansinės pagalbos priemones, vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba faktinės gyvenamosios vietos adresas, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, mokėjimo įstaigos, kredito įstaigos ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas ir sąskaitos numeris.

Siūlome prašymo pateikimui naudoti šią, standartizuotą formą:

Prašymas dėl finansinės pagalbos teikimo

Spausdinti