(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Paraiškų ir ataskaitų formos (pildo aukštosios mokyklos)

Forma Nr.2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita) – teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita – teikiama mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 5 dienos

Paraiška finansinės pagalbos neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, išmokoms gauti teikiama ketvirčiui prasidėjus iki 10 dienos

Ataskaita apie lėšų naudojimą teikiant finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose (ketvirtinė) – teikiama iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos

Finansinės pagalbos neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, teikimo ataskaita (metinė) – teikiama metams pasibaigus iki kitų metų sausio 15 dienos

Informacija apie prognozuojamą lėšų poreikį finansinei pagalbai neįgaliesiems ateinantiems kalendoriniams metams – teikiama kasmet iki spalio 15 dienos

Spausdinti