(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Tarybos nuostatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1042 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau – Taryba) nuostatai bei patikslinta Tarybos sudėtis.

Šiuo nutarimu nustatyta, jog Tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų atstovai, įskaitant Tarybos pirmininką, vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas akademinės bendruomenės atstovas.

Tarybos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taryba sudaroma 2 metų kadencijai.

Taryba gali nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus ne tik socialinės apsaugos ir darbo ministrui, bet ir Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms. Svarbiausias punktas – į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną įtraukiamos neįgaliesiems atstovaujančios organizacijos.

Tarybos uždavinys – nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, neįgaliųjų visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų.

Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

Tarybą techniškai ir ūkiškai aptarnauja Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Spausdinti