(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS KVIEČIA NORINČIUS ĮGYTI SOCIALINIO DARBUOTOJO KVALIFIKACIJĄ

Studijuoti kviečiami: asmenys, turintys universitetinį ar kolegijose įgytą aukštąjį SOCIALINIŲ MOKSLŲ išsilavinimą. Ypatingai kviečiami dirbantieji socialinį darbą valstybės, savivaldybių, privačiose ar kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose, asociacijose, labdaros ir paramos fonduose, religinėse bendruomenėse, bendrijose ir centruose.

Studijų apimtis: 40 kreditų (iki 1 metų).
Studijų kaina: 1 kreditas – 89,55 lt*** (studijų kaina gali mažėti).
Studijų organizavimas: penktadieniais – šeštadieniais (kas antrą savaitę) ir nuotoliniu būdu, naudojant informacines technologijas (vaizdo konferencijas, elektroninių studijų aplinką MOODLE).
Studijų pradžia: 2011 m. sausio mėn. 14 d.
Studijų vieta: Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius.
Priėmimo tvarka: būtina išankstinė registracija elektroniniu paštu ar faksu iki sausio 3 d.
Detalesnė informacija suteikiama telefonu (8 5) 271 4714 arba elektroniniu paštu (auskol@mruni.eu); faksas: (8 5) 2714 711.

*** Asmenims, dirbantiems socialinį darbą ilgiau nei 0,5 metų, bus įskaitytas „Praktikos“ dalykas.

Plačiau apie studijas skaitykite pasinaudoję nuoroda:http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/politikos_fakultetas/kvalifikacijos_tobulinimas/

Spausdinti