(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

MINISTRĖ A. PABEDINSKIENĖ: ,,INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA VYKSTA – PATYS REGIONAI SPRENDŽIA, KIEK JOJE DALYVAUS“

2014-09-04 socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė lankydamasi Marijampolės regioninės plėtros tarybos posėdyje pristatė institucinės globos pertvarką ir atkreipė dėmesį, kad dėl dalyvavimo šioje pertvarkoje, kuri bus vykdoma per bandomuosius projektus, regionai turi apsispręsti patys.
„Institucinės globos pertvarka įsibėgėja, tačiau kiek joje dalyvaus kiekviena iš savivaldybių, turite apsispręsti patys. Iš visų regionų plėtros tarybų iki spalio 1d. laukiame bendrų regiono siūlymų ir vizijų, iš kurių specialiai ministerijos sudaryta darbo grupė atrinks bandomuosius regionus, kuriuose 2015-2020 m. bus vykdoma pilna institucinės globos pertvarka“, – posėdyje paaiškino A. Pabedinskienė.
Šių metų vasario 14 d. ministrė A. Pabedinskienė patvirtino Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 veiksmų planą. Šiuo Veiksmų planu siekiama kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliam vaikui ar jaunuoliui, neįgaliam suaugusiajam, turintiems proto ar psichikos negalią, bei jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje aplinkoje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
Vykdant Veiksmų plane numatytą pertvarką, planuojama įgyvendinti bandomuosius projektus atskiruose regionuose. Įgyvendinant bandomuosius projektus regionuose, bus pasirenkama pertvarkyti viena ar kelios bandomosios stacionarios globos įstaigos regione (valstybiniai vaikų ir jaunimo, turinčių negalią, globos namai ar valstybiniai suaugusių žmonių, turinčių negalią, globos namai, vaikų globos namai) ir to regiono savivaldybėse kuriama tos globos įstaigos gyventojams bei bendruomenėje gyvenantiems neįgaliesiems, turintiems proto ar psichikos negalią, šeimoms ir vaikams bendruomeninių paslaugų bei paslaugų šeimai (globėjams, rūpintojams) infrastruktūra.
Institucinės globos pertvarka iki spalio 1 d. bus pristatyta visoms regioninėms plėtros taryboms.

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8-5) 266 8191, 266 8122, 266 8166.

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją

Spausdinti