(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

DUK

DUK

 • Kas yra lengvai suprantama kalba?

  Lengvai suprantama kalba (angl. „easy-to-read“) – tai ekspertų sukurtas ir pasaulyje plačiai paplitęs informacijos pateikimo būdas. Tekstų stilius išsiskiria trumpais ir aiškiais sakiniais, akcentuojant svarbiausią informaciją, šalia teksto gali būti pateikiami paveikslėliai, kurie padeda greičiau ir lengviau suprasti informaciją.

  Tekstai lengvai suprantama kalba gali būti naudojami: interneto puslapiuose, socialiniuose tinkluose, dokumentuose, spausdintuose leidiniuose, vaizdo įrašuose ir kitur.

 • Kam reikalinga lengvai suprantama kalba?

  Lengvai suprantamos kalbos teksto išdėstymas, iliustracijos ir teksto stilius ypač palengvina informacijos prieinamumą skaitymo, suvokimo problemų, intelekto negalią turintiems asmenims.

  Informacija lengvai suprantama kalba įgalina šiuos asmenis savarankiškai priimti svarbius sprendimus, suteikia jiems daugiau galimybių: susipažinti su naujienomis, lygiavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą, pasinaudoti savo teisėmis, būti išgirstiems.

  Tekstai lengvai suprantama kalba dėl savo paprasto žodyno ir aiškios struktūros taip pat puikiai tinka senjorams, vaikams bei visai visuomenei.

 • Kam skirta lengvai suprantama kalba?

  Atsižvelgiant į skaitytojų poreikius, tekstas lengvai suprantama kalba gali būti parengtas trimis teksto supaprastinimo lygiais.

  Pavyzdžiui, pirmo lygio tekstai aktualūs asmenims, turintiems labai didelių bet kokio teksto suvokimo sunkumų, o trečio lygio – asmenims, kuriems kyla tam tikrų sunkumų suvokiant sudėtingesnius tekstus ir dėl to reikia pagalbos.

  Lygis Nuolatiniai vartotojai Pavyzdžiai. Nuolatiniai vartotojai Laikini vartotojai Pavyzdžiai. Laikini vartotojai
  1 lygis Žmonės, patiriantys didelių kognityvinių iššūkių, reikšmingų mokymosi sunkumų.

  1) sunkios formos intelekto sutrikimai:
  sunkios formos Dauno sindromas

  2) įvairūs sutrikimai: kurtumas (yra atvejų,
  kai lietuvių kalba šiems asmenims – kaip svetimoji kalba, jų gimtoji kalba –
  lietuvių gestų kalba), sunkios formos disleksija

  Neseniai lietuvių kalbos mokytis pradėję
  negimtakalbiai.
  Pagrindinis, būtinasis žodynas, reikalingas
  buitinio stiliaus komunikacijai, itin trumpi sakiniai, kelių žodžių
  junginiai.
   
  A1 lietuvių kalbos mokėjimo lygis. Pradedantysis
  vartotojas.
  2 lygis Žmonės, patiriantys kognityvinių iššūkių,
  mokymosi sunkumų.
  1) vidutinio sunkumo intelekto sutrikimai:
   
  vidutinio sunkumo Dauno sindromas
   
  2) neuropsichiatriniai sutrikimai:
  vidutinio sunkumo dėmesio trūkumas ir hyperaktyvumo
  sindromas, vidutinio sunkumo autizmo spektro sutrikimas ar Aspergerio
  sindromas
   
  3) įvairūs sutrikimai:
   
  vidutinio sunkumo disleksija, afazija, demencija
   
  4) regos ir klausos
  negalias turintieji:
   
  žmonės, turėję klausos negalią ir įgiję regos negalią
  vėliau, mokantys lietuvių kalbą skaityti Brailio raštu
  Lietuvių kalbos pagrindus įgiję negimtakalbiai. Imigrantai, lankę lietuvių kalbos kursus:
  pradinis kalbos mokėjimo lygis, kasdienės temos, pakankamai ribotas žodynas.
   
  A2 lietuvių kalbos mokėjimo lygis. Kiek labiau pažengęs, bet  pradedantysis
  vartotojas.
  3 lygis Žemesnio išsilavinimo žmonės, žmonės su neryškiais intelekto sutrikimais, tautinių mažumų atstovai, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji. 1) neuropsichiatriniai sutrikimai:
  lengvas dėmesio trūkumas ir hyperaktyvumo sindromas, neryškus autizmo spektro sutrikimas, neryškūs Aspergerio sindromo požymiai
   
  2) smulkūs intelekto sutrikimai
   
  3) žemesnio raštingumo žmonės 
   
  4) įvairūs sutrikimai: lengvos formos
  disleksija, lengva demencija
   
  5) tautinių mažumų atstovai, kasdienėje kalboje nesusiduriantys su  administraciniu
  (kanceliariniu) lietuvių kalbos funkciniu stiliumi
  Pažengę negimtakalbiai lietuvių kalbos
  vartotojai, pagrindinės mokyklos mokiniai.
  Imigrantai, Lietuvoje praleidę pakankamai
  daug laiko: pakankamai laisvai komunikuoja šnekamąja lietuvių kalba, tačiau
  dar gali trūkti žodyno, sudėtingesnės sakinio konstrukcijos kelia iššūkių.
   
  B1 lietuvių kalbos mokėjimo lygis.
  Pažengęs, savarankiškas vartotojas.
 • Kuo skiriasi lengvai suprantamos kalbos lygiai?

  

Trys tekstų lengvai suprantama kalba lygiai. Bendrosios ypatybės

Ypatybė 1 lygis 2 lygis 3 lygis
Teksto supaprastinimo lygis Itin supaprastinta kalba Vidutiniškai supaprastinta kalba Mažiau supaprastinta kalba
Lietuvių kalba kaip svetimoji (užsienio).
 
Kalbos mokėjimo lygio atitikmuo pagal „Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenis“.
 
(CEFR, „Common European Framework of Reference for Languages“)
A1 lietuvių kalbos mokėjimo lygis.
 
Pradedantysis vartotojas
A2 lietuvių kalbos mokėjimo lygis.
 
Kiek labiau pažengęs, bet pradedantysis vartotojas
B1 lietuvių kalbos mokėjimo lygis.
 
Pažengęs, nepriklausomas vartotojas
Teksto ilgis Trumpas tekstas.
Susikirstytas į itin trumpas logines atkarpas.
Pvz., tekstas suskirstytas į eilutes ar kelių eilučių pastraipas.
Gana trumpas tekstas.
 
Suskirstytas į pakankamai trumpas logines atkarpas.
 
Pvz., tekstas suskirstytas į trumpas pastraipas.
 
Pastraipos išskirtos pagal pagrindinę perteikiamą mintį, temą.
Galimas ilgesnis tekstas.
 
Suskirstytas į logines atkarpas.
 
Pvz., pastraipos išskirtos pagal pagrindinę perteikiamą mintį, temą.
Vidutinis sakinio ilgis 5 žodžiai 7 žodžiai 10 žodžių
Teksto informacijos pobūdis Esminė informacija be detalių. Esminė informacija.
 
Tekste naujai įvedamos ir paaiškinamos detalės, naujos temos ir naujos sąvokos-terminai.
Esminė ir specifinė informacija.
 
Galima teikti savo srities specialistams skirtus tekstus – jie
turi būti perrašyti suprantamai plačiajai visuomenei.
 
Pvz., teisiniai dokumentai, skirti visai visuomenei.
Paveikslėliai

Yra:

šalia kiekvienos naujos minties, eilutės, sakinio.

Yra:

dažniausiai šalia kiekvienos pastraipos, perteikiančios tam tikrą mintį.

Pasirenkami,

nėra būtini.   Rekomenduojami, jei paveikslėlis padeda apibūdinti, paaiškinti sudėtingesnę mintį, konceptą ar naują sąvoką.

Pavyzdžiai tekste

Daug.

Iš kasdienio gyvenimo.

Adresatui naujos sąvokos iliustruojamos pavyzdžiais.   Iliustruojami tiek paprasti, tiek sudėtingesni terminai. Adresatui naujos sąvokos, specifiniai sudėtingesni terminai iliustruojami pavyzdžiais.
 • Kaip pasirinkti teksto lengvai suprantama kalba sunkumo lygį?

 • Kaip žymėti tekstus lengvai suprantama kalba?

  Svarbu, kad tekstai lengvai suprantama kalba būtų teisingai pažymėti. Taip Jūs užtikrinsite, kad asmenys, kuriems reikalingas pritaikytas tekstas, nesunkiai suras pateikiamą informaciją.

 • Kokią informaciją pateikti lengvai suprantama kalba?

  Remiantis gerosiomis užsienio praktikomis, rekomenduojama, kad nekintanti informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas ir kontaktinius duomenis būtų pateikiama lengvai suprantama kalba. Svarbu atsižvelgti ir į Jūsų tikslinės grupės poreikius, pavyzdžiui, apskaičiuojant kokia tema gaunama daugiausia užklausų, kurie klausimai atima daugiausiai laiko, sulaukia daugiausia pakartotinių užklausų. Tai gali parodyti, kuriomis temomis pateikiama informacija nėra aiški skaitytojams. (po to čia turėtų būti įsakymo reikalavimai surašyti).

  2022 m. birželio mėn. ,,Kurk Lietuvai” vykdė apklausą su tikslu identifikuoti informacijos lengvai suprantama kalba poreikį Lietuvoje. Su apklausos apibendrintais rezultatais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2022/03/Apibendrinimas.pdf

  Kaip aktualiausias informacijos kategorijas tiek lengvai suprantamos kalbos tikslinės grupės atstovai, tiek viešojo sektoriaus institucijos pagal gaunamų užklausų kiekį išskyrė:

 • Kaip kurti tekstus lengvai suprantama kalba?

  Nustatykite vartotojų poreikius ir pasirinkite teksto lygį

  Rekomenduojama pradėti įsivardinant tikslinę savo skaitytojų grupę. Tai yra, žmones, kurie naudosis Jūsų pateikta informacija.

  Pagalvokite, kaip jie galės pasiekti medžiagą – spausdinta forma, internetinė prieiga ar su kitų pagalba, pavyzdžiui, tekstus jiems perskaitys socialiniai darbuotojai.

  Gali būti, kad tam tikra dalis vartotojų bus linkę rinktis kitus informacijos pateikimo formatus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus.

  Suplanuokite informacijos struktūrą

  Apgalvokite, kokią informaciją pasirinkta tema perteikti yra svarbiausia. Gali būti, kad tam tikriems klausimams ar potemėms reikės surasti papildomos informacijos. Pavyzdžiui, reikės iš kitų šaltinių įterpti sudėtingesnių sąvokų paaiškinimus, iliustracijas.

  Perskaičius originalų tekstą, išskirkite pagrindines mintis ir sudėliokite jas logine seka – rašant, bus patogu kiekvieną mintį išplėtoti. Ilgi tekstai gali būti išskaidyti dalimis.

  Teksto rašymas

  Pradėkite kurti tekstą remiantis Teisinė bazė arba pateikite užsakymą, remiantis tolesniame klausime pateikiamu atsakymu. Prisiminkite, kad tekstus būtina išbandyti su tikslinės grupės atstovais. Daugiau informacijos: Tekstų vertėjų ir tikrintojų sąrašas.

 • Kaip užsakyti tekstus lengvai suprantama kalba?

  Jeigu norite užsakyti tekstą lengvai suprantama kalba, pirmiausia reikėtų kreiptis į tekstų rengėją. Jo paruoštą pirminę teksto lengvai suprantama kalba versiją reikia pateikti tekstų tikrintojams. Kartais ši pirminė teksto versija jau gali būti papildyta paveikslėliais iš duomenų bazės ar iliustratorių sukurtais individualiu užsakymu. Tuomet tekstas grąžinamas tekstų rengėjui su komentarais ir pasiūlymais iš tikrintojų ir padėjėjo-tarpininko. Tekstų rengėjai pataiso tekstą pagal atgalinį ryšį ir jį teikia pakartotinei tikrintojų peržiūrai. Po to gali būti daroma dar pakeitimų.

  Svarbu pastebėti, kad tekstų lengvai suprantama kalba paruošimo procese dalyvauja įvairius vaidmenis atliekantys asmenys: tekstų rengėjai, tekstų tikrintojai, padėjėjai-tarpininkai, galimai – ir iliustratoriai.

  Visi teksto ruošimo procesai yra apmokami, tad galutinę užsakymo kainą sudaro ne vien tekstų rengėjų darbas. Asmenys iš tikslinės grupės, tikrinantys tekstų suprantamumą, taip pat privalo gauti orų atlygį. Pavyzdžiui, tai suteikia galimybę Lietuvos institucijoms, verslams bei organizacijoms įdarbinti žmones su intelekto sutrikimais ir prisidėti stiprinant jų savarankiškumą. Tikrintojų darbą užsakovai oriai apmokama ir Europos šalyse – tai žmogaus teisė.

  Tekstų rengėjai gali patys susisiekti su tikrintojais, tačiau šias paslaugas galima užsakyti ir atskirai. Galutinė teksto parengimo kaina dažniausiai skaičiuojama pagal:

  • teksto apimtį (dažniausiai taikomas sutartas tarifas pagal teksto simbolių, žodžių, puslapių kiekį);
  • teksto rengimo proceso dalyvių kiekį, kompetencijas, laiko ir kitus išteklius (pvz., ar procese dalyvauja konkrečiam tekstui užsakytas iliustratorius-dizaineris, kuris gali kurti tiek iliustracijas, tiek rūpintis bendru teksto išdėstymu ir dizainu).
 • Kaip tikrinti lengvai suprantama kalba parašytus tekstus?

  Tekstas lengvai suprantama kalba atitinka reikalavimus tik tada, jeigu jo suprantamumą patikrina tikslinės grupės atstovai. Pavyzdžiui, Lietuvoje jau parengtus tekstus dažniausiai tikrina žmonės su intelekto sutrikimais. Tekstų tikrintojai diskutuoja kartu su tarpininkais-padėjėjais. Tarpininkai-padėjėjai užduoda klausimus tikrintojams. Šis procesas yra neatsiejama „easy-to-read“ dalis visoje Europoje. Tai leidžia išlaikyti tekstų kokybę.

  Tekstų tikrinimo metu siekiama sužinoti:

  • kurie žodžiai tekste galėtų būti keičiami į lengviau suprantamus žodžius;
  • kurie sakiniai yra per ilgi ir galėtų būti trumpinami;
  • kurios sakinio konstrukcijos gali būti keičiamos lengvesnėmis;
  • kurių teksto minčių ir realijų galima atsisakyti;
  • kurios iliustracijos atitinka teksto mintis ir yra aiškios;
  • kurias iliustracijas galima keisti kitomis arba koreguoti.
 • Kaip iliustruoti tekstus lengvai suprantama kalba?

  Pirmo ir antro lygio tekstus (itin supaprastintus tekstus ir vidutiniškai supaprastintus tekstus) svarbu papildyti vaizdine medžiaga. Paveikslėliai padeda geriau atskleisti teksto mintis – vaizdžiai paaiškina situacijas, specifinius terminus, reiškinius. Vaizdiniai elementai taip pat suteikia tekstui gyvumo ir leidžia skaitytojams lengviau įsitraukti bei sukoncentruoti dėmesį į tekstą.

  Paveikslėliai gali būti dviejų rūšių: nuotraukos arba iliustratoriaus kurtos iliustracijos. Kiekvienam tekstui pasirenkamas arba vienas, arba kitas būdas – tame pačiame tekste iliustracijos neturėtų būti maišomos su nuotraukomis.

  Paveikslėlius dažnai kuria individualius užsakymus konkrečiam tekstui gaunantys menininkai. Jie tikrina savo sukurtų paveikslėlių suprantamumą su tiksline grupe. Neretai iliustracijos tikrinamos net pačioje kūrybinio proceso pradžioje – tikrintojai vertina eskizus ir teikia savo siūlymus, komentarus.

  Paveikslėlius tekstui lengvai suprantama kalba gali savarankiškai rinktis ir tekstų rengėjai.

  Efektingas įrankis tam padaryti – paveikslėlių duomenų bazės (Lietuvoje ir užsienyje), prieinamos internetu. Galima rasti tiek duomenų bazių su nuotraukomis, tiek duomenų bazių su jau sukurtomis ir paruoštomis naudoti menininkų iliustracijomis. Prieš keliant tekstą į savo tekstą, būtina įsitikinti, kad:

  • paveikslėliais leidžiama dalintis viešai ir nemokamai;
  • savo tekste pažymėsite, iš kokio šaltinio ėmėte paveikslėlį.

  Kviečiame ieškoti iliustracijų tekstams čia: Nacionalinė Lietuvos iliustracijų bazė tekstams lengvai suprantama kalba.

  Čia galite rasti tekstų kokybės tikrintojų sąrašą (įstaigos ir individualūs asmenys).
 • Kur ieškoti tekstų lengvai suprantama kalba?

  Viešojo sektoriaus institucijos ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje jau turi paruošusios informacijos lengvai suprantama kalba. Šie tekstai dažniausiai prieinami jų internetiniuose puslapiuose arba leidinių formatu (lankstinukai, knygos).

  Čia galite rasti sąrašą su lietuviškais tekstais lengvai suprantama kalba. Tekstai suskirstyti į temines kategorijas.

  Tai yra mums šiuo metu žinomi tekstai, tačiau jų šalyje nuolatos daugėja – sąraše gali trūkti tam tikrų tekstų. Jeigu pastebėjote tekstą lengvai suprantama kalba, kurio dar nėra sąraše, apie tai kviečiame pranešti čia. – nurodo į kontaktus konsultacijoms?

Spausdinti