Siuntimo į globos namus tvarka

Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašas SUAUGUSIOJO ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS • Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės Globos namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie … Tęskite Siuntimo į globos namus tvarka skaitymą