(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kviečiame lietuvių gestų kalbos vertėjus, pageidaujančius įgyti kvalifikacinę kategoriją arba patvirtinti turimą kvalifikacinę kategoriją, pateikti prašymą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) kviečia lietuvių gestų kalbos vertėjus, pageidaujančius įgyti kvalifikacinę kategoriją arba patvirtinti turimą kvalifikacinę kategoriją, pateikti prašymą pagal Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“  1, 2, 3 ir 4 priedų formas bei atestacijai reikalingus dokumentus.

Prašymus prašome teikti Neįgaliųjų reikalų departamentui adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius arba el. paštu atestacija@ndt.lt iki 2023 m. rugsėjo 27 d.

Informuojame, kad Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos komisijos posėdis planuojamas 2023 m. lapkričio 11–21  d.

Kontaktiniai asmenys pasiteirauti:

Jolita Karvelienė, tel. 8 659 73543, el. paštas: jolita.karveliene@ndt.lt

Simona Artimavičiūtė, tel. 8 659 73542, el. paštas: simona.artimaviciute@ndt.lt

 

 

 

 

 

 

Spausdinti