(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

KELEIVIŲ PERVEŽIMO MARŠRUTŲ POKYČIAI IR IŠŠŪKIAI NEGALIĄ TURINTIEMS ŽMONĖMS

Gruodžio 4-ą įvyko susitikimas aptarti numatomos vykdyti keleivių transporto maršrutų reformos klausimus, kurie aktualūs negalią turintiems ar ribotą judumą turintiems žmonėms.

Susitikimą organizavo Lietuvos transporto administracijos atstovas Justas Tašomavičius ir Vidaus reikalų ministerija. Susitikimo metu Vidaus reikalų ministerijos atstovas Andrius Valickas pristatė tyrimą ,,Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui”. Su tyrimo ataskaita galima susipažinti pagal šią nuorodą https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/esproducts/docs/113853_349883a5ca7e3bd810ada9a68dec677b.pdf Tyrimo metu, turintieji sveikatos problemų respondentai nurodė, kodėl jie vengia naudotis keleiviniu transportu, t.y. jie nurodė, kad nesinaudoja, nes turi sveikatos problemų, kad jiems brangu, kelinė lėta, užrakinti WC, nepritaikyta neįgaliesiems, kad jie turi, kas paveža, ir jei būtų patogus maršrutas, jie keleivių transportu naudotųsi.

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, numatomi keleivių pervežimo maršrutų pokyčiai.

Susisiekimo ministerija parengė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. Šio pakeitimo tikslas – numatyti kriterijus, pagal kuriuos sudaromi tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai.

Susitikimo metu buvo atkreiptas dėmesys, kad parengtas teisės akto pakeitimas ir kiti numatomi pokyčiai yra labai svarbūs keleiviams, ypač turintiems negalią. Numatomi šie pokyčiai: žymiai sumažintas tolimojo susisiekimo maršrutų skaičius, nauji maršrutai derinami prie geležinkelio keleivių transporto maršrutų, maršrutus regionuose nustatys savivaldybės, dalyvaus regionų tarybos, numatoma kad bus daugiau persėdimų, tačiau keleiviai galės kelis kartus nei dabar greičiau pasiekti tolimos kelionės tikslą. Susitikime buvo aptariami iššūkiai, su kuriais vykdant keleivių maršrutų pakeitimus galimai susidurs neįgalūs asmenys, t.y.  savivaldybės nepajėgs užtikrinti neįgaliesiems pritaikyto pervežimo, nepritaikyta fizinė ir informacinė infrastruktūra, neaiškūs vykimo grafikai ir pan. Geležinkelio transportas, su kuriuo siejami pokyčiai, kol kas tik planuojamas labiau pritaikyti, tačiau artimiausiu metu jo dar nebus.  

Susitikimo iniciatoriai patikino, kad numatomi pakeitimai nebus skubinami. Sudarytos sutartys su tolimojo susisiekimo keleivių vežėjais galioja iki 2023 metų. Nauji pakeitimai ir reikalavimai tolimojo susisiekimo keleivių vežėjams galiotų tik sudarant naujas sutartis. Konkursams atrinkti vežėjus pagal naujus maršrutus turėtų būti pradėta rengtis ateinančiais 2021 metais. Paraleliai yra tariamasi su savivaldybėmis dėl esamų keleivių maršrutų perėmimo ar naujų maršrutų suformulavimo regioniniame lygmenyje. 

Sutarta, kad Lietuvos transporto saugos administracija periodiškai ir atsiradus naujai informacijai, ją pateiks ir kvies į pasitarimus Neįgaliųjų reikalų departamentą ir neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas aptarti keleivių pervežimo sistemos pokyčius ir konkrečiai negalią turinčių keleivių poreikius bei jų tenkinimo galimybes.

Spausdinti