(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Informuojame, kad š. m. sausio 30 d. (antradienį), 10 val., vyks Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2024 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos apibendrintos Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2024 metais konkurso paraiškų vertinimo suvestinės svarstymas.

2. Siūlymo dėl lėšų skyrimo 2024 metų Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektams parengimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosTeisių apsaugos politikos įgyvendinimo priemonių valdymo skyriaus patarėją Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@anta.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Pareiškėjas į posėdį bus įleidžiamas tik jo projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Jolitai Karvelienei, telefonu: 8 659 73 543.

Spausdinti