(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Informuojame, kad š. m. gruodžio 28 d. (antradienį), 10 val., vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos apibendrintos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso paraiškų vertinimo suvestinės svarstymas.

2. Siūlymo dėl lėšų skyrimo 2022 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams parengimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Konfidencialumo pasižadėjimas posėdžio dalyviams.

Spausdinti