(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Konsultacijų centras

Neįgaliųjų reikalų departamente 2023 metais savo veiklą pradėjo Konsultacijų centras, kuriame profesionalių ekspertų komanda konsultuoja informacijos prieinamumo klausimais: KC@ndt.lt 

 

Susipažinkite su Konsultacijų centro ekspertais:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos elektroninės aplinkos prieinamumo ekspertas

ANDŽEJUS RAVANAS

 

Andžejus Ravanas turi interneto svetainių ir mobiliųjų aplikacijų vertinimo kompetencijas remiantis saityno turinio prieinamumo gairių (angl. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG V2.1)) – Pasaulinio saityno konsorciumo standartu https://www.w3.org/TR/WCAG21/ ir jame apibrėžtu AA prieinamumo lygiu.

DARBO PATIRTIS

2017–2020

Projekto „Dialogas tamsoje“ vadovas.

2019–2022

Radijo laidos „Aklas pasimatymas“ reporteris.

2021–iki dabar

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių respublikinio centro Informacinės aplinkos prieinamumo specialistas.

IŠSILAVINIMAS

Šiaulių valstybinė kolegija, socialinis darbas, profesinis bakalauras.

Mykolo Riomerio universitetas, socialinio darbo magistro studijos.


Lengvai suprantamos kalbos tekstų vertinimo su tiksline grupe ekspertė

JURGITA ŠIDLAUSKIENĖ

 

Jurgita Šidlauskienė yra sukaupusi 19-ka metų profesinės darbo su negalią turinčiais asmenimis patirties. 15-ka metų iš jų Jurgita dirbo Jungtinėje Karalystėje, Londone. Užsienyje įgytas žinias ir darbo metodus, naudojant alternatyvios komunikacijos priemones ir vartojant lengvai suprantamą kalbą, Jurgita taiko net tik savo kasdieniame darbe, bet ir aktyviai prisideda keičiant visuomenės požiūrį į asmenis su negalia, užtikrinant jų teises, skatinant jų įtrauktį, įgalinimą, savęs atstovavimą. Jurgita teikia metodines rekomendacijas rengiant vaizdinius tvarkaraščius, individualius socialinės globos planus lengvai suprantama kalba; rengia tekstus ir dokumentus lengvai suprantama kalba, juos vertina su dienos centro „Šviesa“ lankytojais; skaito pranešimus konferencijose; veda mokymus apie alternatyvios komunikacijos ir lengvai suprantamos kalbos svarbą visuomenėje.

IŠSILAVINIMAS

2001–2005

Socialinė darbuotoja – kvalifikacinis bakalauro laipsnis

Vytauto Didžiojo universitetas

DARBO PATIRTIS

2022–iki dabar

Socialinių projektų koordinatorė Dienos centre „Šviesa“.

2019–2022

Socialinių paslaugų asmenims su judėjimo ir kompleksine negalia padalinio vedėja Negalią turinčių asmenų centre „Korys“.

2017–2019

Specialusis pedagogas Oakleigh School Londone, Jungtinėje Karalystėje.

2016–2017

Specialiojo pedagogo asistentas Oakleigh School Londone, Jungtinėje Karalystėje.

2006–2017

Socialinė darbuotoja, veiklų koordinatorė Rosa Morison Therapeutic Day Centre Londone, Jungtinėje Karalystėje.

2005–2006

Socialinė darbuotoja, veiklų koordinatorė The national society for epilepsy Chalfont St. Peter, Buckinghamshire Jungtinėje Karalystėje


Informacinės aplinkos pritaikymo kurtiesiems ekspertė

JUSTINA VERTELKAITĖ

 

Justina Vertelkaitė konsultuoja dėl renginių, informacinės aplinkos, internetinių svetainių pritaikymo kurtiesiems.

DARBO PATIRTIS

2021–iki dabar

Dėstytoja-asistentė Vilniaus kolegijoje.

2019–iki dabar

Viešųjų ryšių koordinatorė Lietuvos kurčiųjų draugijoje.

2018–2019

Projektų vadovė Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijoje.

2017–2018

Žurnalistė VšĮ „7 Kauno dienos“.

2012–2016

Gestų kalbos vertėja Kauno apskrities gestų kalbos vertimo centre.


Leidinių lengvai skaitoma kalba – „4y“, „Galimybės, skirtos visiems“ – bendraautorė

LINA TREBIENĖ

 

Lina Trebienė daugiau nei 30 metų dirba su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis. „Iš jų gavau pačias vertingiausias gyvenimo pamokas. Noriu dalintis jomis ir keisti visuomenės požiūrį į intelekto negalią ir į negalią apskritai“, – pasakoja ji. Lengvai suprantamą kalbą savo kasdieniame darbe L. Trebienė naudoja nuo 1990 m.

PATIRTIS INFORMACIJOS PRIEINAMUMO SRITYJE

· 2015-2017 m. kartu su partneriais iš Graikijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Švedijos įgyvendino tarptautinį projektą, kurio metu buvo sukurtas lengvo skaitymo vadovas ir skaitmeniniai įrankiai.

· 2022 –2023 m. teikė ir ikšiol teikia konsultacijas tėvams, auginantiems vaikus, turinčius intelekto sutrikimą tema „Lengvas skaitymas – alternatyva ar iššūkis“.

· Šiuo metu kartu su kolegomis nuolat ruošia lengvai suprantamos kalbos tekstus intelekto negalią turintiems asmenims.

IŠSILAVINIMAS

1998–2000

Šiaulių universitete įgijo socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinį laipsnį.

1983–1988

Šiaulių universitete įgijo aukštąjį išsilavinimą, specialiosios pedagogikos, logopedijos specialybę.


VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centro“ direktorė

RAMUNĖ LEBEDYTĖ UNDZĖNIENĖ

 

Ramunė Lebedytė Undzėnienė yra lengvai suprantamos kalbos tekstų rengimo ekspertė, kuri:

· Nuo 2014 m. aktyviai domisi lengvai suprantamos kalbos galimybėmis.

· Nuo 2020 m. yra susijusi su lengvai suprantamos kalbos poreikio Lietuvoje tyrimais, bendradarbiavimu su tiksline grupe, siekiant išsiaiškinti rūpimos informacijos pateikimą prieinamu formatu.

· Nuo 2021 m. teikia konsultacijas apie informacijos prieinamumą, aktyviai organizuoja mokymus apie lengvai suprantamos kalbos poreikį ir vartojimo svarbą valstybinio bei privataus sektoriaus darbuotojams. Dalyvauja konferencijose, skirtose lengvai suprantamos kalbos vartojimo skatinimui. Tikrina parengtų tekstų bei internetinių puslapių informacijos pateikimą su tiksline grupe – žmonėmis turinčiais intelekto negalią.

· Siekia užtikrinti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje įteisintą galimybę gauti reikiamą informaciją prieinamomis ir tinkamomis formomis.

IŠSILAVINIMAS

2000–2002 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Sociologijos magistras.

1996–2000 m. Vilniaus universitetas. Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauras.

Spausdinti