(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

INFORMACIJA APIE PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO 2020 METAIS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATITIKTĮ FORMALIESIEMS KRITERIJAMS

Informuojame, kad buvo patikrinta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Periodinių leidinių  neįgaliesiems leidybos ir platinimo 2020 metais projektų atrankos konkursui pateiktų 9 paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams.

Formaliuosius kriterijus atitinka ir tolimesniam paraiškų vertinimui bus perduotos šios paraiškos:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-L-1 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ Žurnalo „Lietaus vaikai“ leidyba
2. PR-L-2 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Žurnalas „Viltis“ – informacijos šaltinis žmonėms, turintiems intelekto negalią, jų artimiesiems ir bendruomenės nariams
3. PR-L-3 Viešoji įstaiga LASS RESPUBLIKINIS CENTRAS „Mūsų žodis“ – periodinis žurnalas Lietuvos neregiams ir silpnaregiams
4. PR-L-4 Lietuvos diabeto asociacija Žurnalas „Diabetas“
5. PR-L-6 Lietuvos asociacija „Gyvastis“ Dializuojamų, laukiančių organų transplantacijos ir „gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų socialinis

švietimas ir informavimas, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę“

6. PR-L-7 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Neįgaliųjų švietimo ir visuomenės informavimo žurnalas GLOBA
7. PR-L-8 Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ „Bičiulystės“ leidyba ir platinimas
8. PR-L-9 Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“ Periodinio leidinio – žurnalo „Diabeto IQ“ leidyba ir platinimas

Formaliųjų kriterijų neatitiko ir buvo atmestos šios paraiškos:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-L-5 Viešoji įstaiga „AKIRAČIO REDAKCIJA“ Kurčiųjų kultūros pažinimo skatinimas visuomenėje

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-08

Spausdinti