(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

INFORMACIJA APIE NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO 2020 METAIS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATITIKTĮ FORMALIESIEMS KRITERIJAMS

Informuojame, kad buvo patikrinta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursui pateiktų 29 paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams.

Formaliuosius kriterijus atitinka ir tolimesniam vertinimui bus perduotos šios paraiškos:

Eil. Nr. Registracijos numeris Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-VR-3 Lietuvos sutrikus intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Sutrikusio intelekto asmenų, jų šeimos narių ir/ar globėjų socialinių ir pilietinių teisių užtikrinimas savarankiškam gyvenimui bendruomenėje 2020 metais
2. PR-VR-4 Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija Fizinio aktyvumo tarp neįgaliųjų skatinimas ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos vienijamų neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubų narių skaičiaus didinimas
3. PR-VR-5 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Šiuolaikiškas požiūris į regėjimo neįgaliųjų teisių gynimą
4. PR-VR-6 Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA) Lietuvos žmonių su negalia aktyvaus poilsio bei kultūrinių patirčių gerinimas, savarankiško gyvenimo ugdymas ir neįgaliųjų bendruomenės burimas šioms veikloms
5. PR-VR-7 LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS ASOCIACIJA Aktyvi reabilitacija – socialinės įtraukties kelias neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems) su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais
6. PR-VR-8 Lietuvos triračių sporto asociacija MOBILUMO, AKTYVAUS LAISVALAIKIO IR ĮTRAUKTIES Į VISUOMENINIUS RENGINIUS GALIMYBĖS PANAUDOJANT TRIRAČIUS
7. PR-VR-9 Asociacija „Kitoks vaikas“ Autizmo spektro turinčių asmenų teisių gynimas
8. PR-VR-10 Lietuvos diabeto asociacija LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS 2020 M. NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS
9. PR-VR-11 Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija Neįgaliųjų teisių gynimas ir gyvenimo bei poreikių pristatymas ir gerinimas, tai mūsų tikslas
10. PR-VR-12 Lietuvos neįgaliųjų draugija Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas
11. PR-VR-13 Lietuvos paralimpinis komitetas Paralimpinio judėjimo stiprinimas ir plėtra
12. PR-VR-14 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ UŽ TEISĘ KURTI IR BŪTI SAVIMI
13. PR-VR-15 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ASMENŲ, TURINČIŲ PSICHIKOS NEGALIĄ IR JŲ ARTIMŲJŲ INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ STIPRINIMAS IR PALAIKYMAS
14. PR-VR-16 Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA Kurčio vaiko šeima
15. PR-VR-17 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusiųjų bei jų šeimos narių teisių gynimas ir įtrauktiems į visuomenę stiprinimas
16. PR-VR-19 Lietuvos kurčiųjų draugija Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2020 metais
17. PR-VR-21 Dirbančių neįgaliųjų asociacija DIRBANČIŲJŲ NEĮGALIŲJŲ ŠVIETIMO IR GYNIMO ATSTOVAUJANT JŲ TEISES DIDINIMAS „PRITAIKYTI DIRBTI“
18. PR-VR-22 Lietuvos paraplegikų asociacija 2020 m. Lietuvos paraplegikų asociacijos veiklų projektas
19. PR-VR-23 Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas Asmuo su klausos negalia teisinėje sistemoje bei jo aktyvus gyvenimas
20. PR-VR-24 Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga GYVENIMO IŠŠŪKIAI
21. PR-VR-25 „Lietuvos negalios organizacijų forumas“ Skėtinės asociacijos „Lietuvos negalios organizacijų forumas“ vaidmens ir įtakos stiprinimas atstovaujant ir užtikrinant žmonių su negalia teises Lietuvoje
22. PR-VR-26 Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“ Bechterevo liga sergančiųjų neįgaliųjų atstovavimas, socialinės integracijos skatinimas
23. PR-VR-27 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGOS 2020 M. VEIKLOS PROJEKTAS „NEGALIA – NE KLIŪTIS: KELIAS PAŽINIMO, ĮTRAUKTIES IR SAVARANKIŠKUMO LINK“
24. PR-VR-28 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJA NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA – GYVENIMO KOKYBĖS GARANTAS
25. PR-VR-29 Lietuvos asociacija „Gyvastis“ „Dializuojamų, laukiančiųjų organų transplantacijos ir gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų atstovavimas, užtikrinant jų geresnę gyvenimo kokybę bei visuomenės švietimą organų donorystės tema“

Formaliųjų kriterijų neatitiko ir buvo atmestos šios paraiškos:

Eil. Nr. Registracijos numeris Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-VR-1 Bendrija ATGAIVA ESAME DRAUGE
2. PR-VR-2 Lietuvos neįgaliųjų draugija Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas
3. PR-VR-18 Lietuvos artrito asociacija SAUGOKIME SĄNARIUS ŠIANDIENA
4. PR-VR-20 Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrijos „Giedra“ ir partnerių (Kauno klubo „Bičiulės“, „Klubo 13 ir KO“, VO „Kūlgrindos klubas“ ir Asociacija „Telšių atjauta“) neįgaliųjų asociacijos rėmimo projektas

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-08

Spausdinti