(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Gerbiami darbuotojai, informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu, Neįgaliųjų reikalų departamente (toliau – NRD) yra organizuojami darbo tarybos rinkimai.

Darbo taryba yra nepriklausomas, visiems darbuotojams atstovaujantis organas. Pagrindinės darbo tarybos funkcijos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas – dalyvauti darbdavio informavimo ir konsultavimo procedūrose, susijusiose su darbo, socialinėmis ir kitomis darbuotojams aktualiomis sąlygomis. NRD darbo tarybą sudarys 3 nariai. Darbo tarybos kadencija – 3 metai.

Iki š. m. rugsėjo 26 dienos 17:00 val. kviečiame kelti savo kandidatus į NRD darbo tarybos narius.

Kandidatais į darbo tarybą gali būti visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų, kurių darbo santykiai Neįgaliųjų reikalų departamente“ trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus rinkimų komisijos narius ir Neįgaliųjų reikalų departamento direktorių bei jam atstovaujančius asmenis.

Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti visi, kurie NRD dirbate ilgiau kaip 3 mėnesius, išskyrus NRD direktorių ir jam atstovaujančius asmenis. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą.

Norėdami pasiūlyti kandidatą į darbo tarybos narius, rinkimų komisijai turite pateikti kandidato registravimo prašymą ir šio kandidato sutikimą būti darbo tarybos nariu. Rekomenduojame naudoti žemiau pateiktas šių dokumentų formas. Pasirašytus prašymą ir sutikimą, nuskenuokite ir išsiųskite el. paštu raminta.motiejunaite@ndt.lt arba originalus pateikite rinkimų komisijos nariui.

Jeigu neturite galimybės pasinaudoti nė vienu iš nurodytų būdų, elektroniniu paštu raminta.motiejunaite@ndt.lt parašykite laišką, kurio tekste nurodykite siūlomą kandidatą ir pridėkite Jums kandidato elektroniniu paštu (pavyzdžiui, naudojant „Reply“ funkciją) pateiktą patvirtinimą apie sutikimą būti darbo tarybos nariu.

Kandidato registravimo prašymo forma (pridedama)

Kandidato sutikimo forma (pridedama)

Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlytų kandidatų į darbo tarybą turi būti 4 ar daugiau, kitu atveju rinkimų komisija nustatys papildomą laiką, per kurį bus galima siūlyti papildomus kandidatus.

Spalio 18 d. (antradienis) – Darbo tarybos rinkimų diena. 9.00 val. – 17.00 val. vyks elektroninis balsavimas. Detalią informaciją apie balsavimo tvarką, rinkimų komisija paskelbs patvirtinusi kandidatų sąrašą.

Kontaktai:

Iškilus klausimams, kreipkitės į Darbo tarybos rinkimams organizuoti Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-71 sudarytą rinkimų komisija:

Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vedėja Rasa Balaišienė (komisijos pirmininkė), 8 658 88409, rasa.balaisiene@ndt.lt

Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus referentė Raminta Motiejūnaitė (komisijos narė/sekretorė), 8 658 88400, raminta.motiejunaite@ndt.lt

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė (komisijos narė), 8 659 73542, simona.artimaviciute@ndt.lt

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-71 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir dabro ministerijos darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

Spausdinti