(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Skirtas finansavimas

2022 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžeto skirta 6247366,2 Eur suma, iš jų:

· iš valstybės biudžeto skirta 5094337 Eur suma (4871285 Eur suma projektams finansuoti ir 223052 Eur suma savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti);

· iš savivaldybių biudžeto projektams finansuoti skirta 1153029,2 Eur suma.

2022 metais finansuojami 327 neįgaliųjų organizacijų įgyvendinami projektai 59 savivaldybėse.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-13 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2022 metais skirtas bendras finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto (skirtų lėšų suvestinė pagal savivaldybes)

Spausdinti