(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų paraiškų teikimas

2022 metų projektų finansavimo atrankos konkursai vykdyti 2021 metų pabaigoje. Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams. Projektų atrankos konkursus organizavo savivaldybių administracijos.

Savivaldybių administracijoms 2022 metams buvo pateikta 343 projekto paraiškos. Finansavimas skirtas 327 projektams.

Spausdinti