(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Paslaugų gavėjų apskaita

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu yra patvirtintos rekomendacijos dėl paslaugų gavėjų apskaitos, įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus. Šių rekomendacijų nuostatomis siūloma vadovautis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendinančioms organizacijoms, savivaldybių administracijų darbuotojams, atsakingiems už projektų atranką, koordinavimą, kontrolę. Rekomendacijose pateikiami rekomendacinio pobūdžio paslaugų suteikimo faktą pagrindžiančių dokumentų rengimo reikalavimai ir sąrašų pavyzdžiai.

Rekomendacijos dėl paslaugų gavėjų apskaitos, įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus

Rekomendacijų dėl paslaugų gavėjų apskaitos, įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, priedai (sąrašų pavyzdžiai)

Spausdinti