(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Atsiskaitymo tvarka

Savivaldybių administracijos, finansuojančios Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus 2022 m., pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šias vykdymo ir finansines ataskaitas:

 

DOKUMENTŲ FORMOS

Programos sąmata (Forma B-1, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“) (teikiami 2 egzemplioriai).

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų paraiškos lėšų poreikiui forma (Sutarties 1 priedas)

teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį iki pirmojo mėnesio 25 d.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų laukiamų rezultatų ir lėšų paskirstymo pagal teikiamas paslaugas forma (Sutarties 2 priedas)

(teikiami 2 egzemplioriai iki einamųjų metų kovo 1 d.)

 

VYKDYMO ATASKAITŲ FORMOS

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų I – III ketvirčių pasiektų rezultatų ataskaitos forma (Sutarties 4 priedas) teikiama

ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios)

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų vykdymo ataskaitos forma (Sutarties 5 priedas) teikiama finansiniams 2022 metams pasibaigus iki 2023 m. sausio 8 d. Jeigu projektų vykdytojas (vykdytojai) nepasiekė planuoto rezultato (pateikto 2 priede), kartu su šia ataskaita Savivaldybės administracija pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo mažesnio nei planuoto rezultato pasiekimo priežastis ir prideda projektų vykdytojų raštiškų paaiškinimų kopijas.

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita Forma Nr. 2 teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirčio ataskaitos forma (Sutarties 3 priedas) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos.

Banko sąskaitos išrašo kopija ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai teikiama iki 2023 m. sausio 8 d.

Spausdinti