(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų įgyvendinimas

2022 metais visoje Lietuvoje neįgaliuosius vienijančios neįgaliųjų asociacijos, įgyvendindamos finansuojamus projektus, gina ir atstovauja pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teises, organizuoja įvairias konferencijas, seminarus, mokymus, renginius neįgaliųjų teisių gynimo klausimais, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, rūpinasi bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimu, teikia metodinę pagalbą asociacijų nariams. Vykdomos prioritetinės smurto prieš neįgaliuosius prevencijos ir pagalbos smurto nukentėjusiems neįgaliesiems, informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimo, neįgaliųjų dalyvavimo atviroje darbo rinkoje skatinimo veiklas. Neįgalieji jų, šeimos nariai turi galimybę dalyvauti šalies mastu organizuojamuose neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose, stovyklose, įvairiuose aktyvaus poilsio renginiuose. Neįgaliesiems sudaromos galimybės lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias organizuojamuose kultūros, meno renginiuose.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2021 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2020 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2019 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2018 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2013 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2012 m.

Spausdinti