(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Informacija apie projektus

 

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija.

Aktyvi reabilitacija – įtraukties kelias neįgaliesiems (suaugusiems ir vaikams), su judėjimo negalia

Lietuvos neįgaliųjų draugija.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas

 

Lietuvos paralimpinis komitetas.

Paralimpinio judėjimo stiprinimas, plėtra ir teisių gynimas

 

Asociacija „Kitoks vaikas“.

Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų ir jų šeimų teisių atstovavimas

Lietuvos triračių asociacija.

Mobilumo, aktyvaus laisvalaikio ir įtraukties į visuomeninius renginius galimybės panaudojant bėgimo triračius

Lietuvos paraplegikų asociacija.

Prieinamumas judėti ir gyventi.

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga.

Vienos ligos kelias

Klubas „Diabeto IQ“.

Nauju keliu su Diabeto IQ.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“.

„Dializuojamų, laukiančių organų transplantacijos ir gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų atstovavimas, užtikrinant jų geresnę gyvenimo kokybę bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“

 

Dirbančių neįgaliųjų asociacija.

„Stiprybių perspektyvos“

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.

„Būkime kartu“

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija.

„Neįgaliųjų socialinė integracija – gyvenimo kokybės garantas“

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“.

„Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.

„Kompetencijomis grįstas neregių ir silpnaregių teisių gynimas ir atstovavimas

Lietuvos kurčiųjų draugija.

„Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2022 metais“

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.

,,Sutrikusio intelekto asmenų socialinės atskirties mažinimas, didinant jų įtrauktį ir galimybes veikti bendruomenėse“

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“.

„Kurčio vaiko šeima“

 

Spausdinti