(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Skirtas finansavimas

2019-01-03

Informuojame, kad 2019 m. sausio 2 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2019 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti patvirtinimo“

2019 metais finansuojamų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų sąrašas

2018-05-07

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-194 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2018 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektui finansuoti skyrimo“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektui finansuoti.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A1-194 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2018 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektui finansuoti skyrimo“

2018-02-20

2018 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-67 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto finansavimo pratęsimo 2018 metais“, pratęstas VšĮ Valakupių reabilitacijos centro įgyvendinamo Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto finansavimas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto finansavimo pratęsimo 2018 metais“

2017-09-12

2017 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Valstybės biudžeto lėšų 2017 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti paskirstymą. Finansavimas skirtas 1 projektui, skirtam judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir atkurti, mokant nurodytus asmenis vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę ir ruošiant egzaminui vairuotojo teisėms gauti.

2017 metais projektui finansuoti skirta 22 tūkst. Eur suma.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A1-474 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 2017 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti“.

Valstybės biudžeto lėšų 2017 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti paskirstymas

2017 metais nefinansuojamų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų sąrašas

 

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino 2016 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą. Finansavimas skirtas 2 projektams, kurių vienas skirtas aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklai vykdyti, kitas – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymo veiklai vykdyti.

2016 metais projektams finansuoti skirta 43 tūkst. Eur suma.

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-349 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2016 metais konkurso finansuojamiems projektams“

2016 m. finansuojamų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų sąrašas

2016 m. rezervinių Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų sąrašas

Lėšos rezervinių projektų sąraše įrašytam projektui finansuoti gali būti skiriamos socialinės apsaugos ir darbo ministro sprendimu, vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų (toliau – nuostatai), patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro     2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-270 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 44 punktu, t. y. konkursą laimėjusiam pareiškėjui nesudarius valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties per nuostatų 43 punkte nurodytą terminą (per 15 darbo dienų), atsisakius skirtų lėšų ar nutraukus valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.

2015 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino 2015 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą. Finansavimas skirtas 2 projektams, kurių vienas skirtas aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklai vykdyti, kitas – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymo veiklai vykdyti.

2015 metais projektams finansuoti skirta 43443 Eur suma.

2015-06-02

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A1-306

„Dėl 2015 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2014-04-08

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. A1-188

„Dėl 2014 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2013-07-30

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. A1-453

„Dėl 2013 metų žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas neskirtas šiems pareiškėjams:

  1. Viešajai įstaigai Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui;
  2. Viešajai įstaigai Socioedukacijos ir kultūros centrui „Ateik“.

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo.

2012-11-29

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A1-537

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-285 „Dėl 2012 metų Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo”

Patikslintas lėšų paskirstymas

2012-06-15

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. A1-285

„Dėl 2012 metų žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas neskirtas šiems pareiškėjams:
1. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijai;
2. Viešajai įstaigai Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui.

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo.

2011-12-19

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-531

,,Dėl 2011 metų Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

2011-07-18

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-326 ,,Dėl 2011 metų Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Organizacijoms, kurios nėra išvardintos aukščiau nurodytame ministro įsakyme, finansavimas projektams įgyvendinti neskirtas.
Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo.

Spausdinti