(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimo tvarka

2019 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

2017 ir 2018 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-350 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017-2018 metais konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Vertinimo anketos forma (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracijos forma (3 priedas)

Vadovaujantis projektų finansavimo konkurso nuostatais, projektai 2017 m. atrinkti 2 metų (2017-2018 metų) laikotarpiui.

 

2016 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-270Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracija (3 priedas)

Vadovaujantis projektų finansavimo konkurso nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams (2016 metams).

 

2015 metų projektai finansuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A1-239 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-644 redakcija):

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, projektai atrinkti 3 metų (2013-2015 metų) laikotarpiui.

2014-12-23

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-644 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. A1-239 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Ministro įsakymu pakeistas Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo 1 priedas

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto paraiškos forma

Įsakymas įsigalioja 2015-01-01. Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“. Norime atkreipti dėmesį, kad metinės ataskaitos už 2014 metais įgyvendintus Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektus teikiamos pagal 2014 m. ataskaitų formas.

Spausdinti