(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų įgyvendinimas

2019 ir 2020 metais įgyvendindamos finansuojamus projektus, neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos organizuos konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems skirtą kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę.

Finansuojant projektus bus remiamos:

– nuolatinio pobūdžio (nepertraukiamos ir ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę) vykdomos veiklos: treniruotės įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla, kurių trukmė nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių;

– nenuolatinio pobūdžio veiklos: pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai. Nenuolatinio pobūdžio veikla remiama tik esant projekte numatytai tai pačiai nuolatinio pobūdžio veiklai.

Projektų tikslinės grupės – neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2020 m

2020 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2019 m.

2019 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2018 m.

2018 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

2017 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

2016 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Spausdinti