(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Atsiskaitymo tvarka

Savivaldybių administracijos, finansuojančios 2019 ir 2020 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiuos dokumentus:

DOKUMENTŲ FORMOS

Programos sąmata (Forma B-1, patvirtinta Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (pakeistas, remtis galiojančia suvestine teisės akto redakcija)) (teikiami 2 egzemplioriai)

Paraiška lėšų poreikiui (1 priedas) teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d.

Informacija apie Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų lėšų paskirstymą projektams pagal projektuose vykdomas veiklas ir laukiamus rezultatus (2 priedas) (teikiami 2 egzemplioriai iki einamųjų metų kovo 1 d.)

Savivaldybių administracijos, finansuojančios Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šias vykdymo ir finansines ataskaitas:

VYKDYMO ATASKAITŲ FORMOS

I, II, III ketvirčių Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vykdymo ataskaita (4 priedas) teikiama iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios)

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vykdymo ataskaita (5 priedas) teikiama finansiniams metams pasibaigus iki kitų metų sausio 8 dienos. Jeigu projektų vykdytojas (vykdytojai) nepasiekė planuoto rezultato (pateikto 2 priede), kartu su šia ataskaita Savivaldybės administracija pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo mažesnio nei planuoto rezultato pasiekimo priežastis ir prideda projektų vykdytojų raštiškų paaiškinimų kopijas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS

Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr.2 (patvirtinta Finansų ministro 2008 gruodžio 31 d. Įsakymu Nr. 1K-465 (pakeistas, remtis galiojančia suvestine teisės akto redakcija)) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos (pildoma didėjančia tvarka nuo metų pradžios)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita (3 priedas) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos

Banko sąskaitos išrašo kopija ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai teikiama pasibaigus kalendorinių metų ketvirtam ketvirčiui iki kitų metų sausio 8 d.

Savivaldybių administracijos, finansuojančios 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiuos dokumentus:

DOKUMENTŲ FORMOS

Programos sąmata (Forma BFP-1, patvirtinta Finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. Įsakymu Nr. 1K-006 (pakeistas remtis galiojančia suvestine teisės akto redakcija)) (teikiami 2 egzemplioriai)

Paraiška lėšų poreikiui (1 priedas) teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį iki pirmojo mėnesio 5 d.

Informacija apie Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų laukiamus rezultatus ir lėšų paskirstymą pagal vykdomas veiklas (2 priedas) (teikiami 2 egzemplioriai iki einamųjų metų kovo 1 d.)

Savivaldybių administracijos, finansuojančios Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šias vykdymo ir finansines ataskaitas:

VYKDYMO ATASKAITŲ FORMOS

I, II, III ketvirčių Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vykdymo ataskaita (4 priedas) teikiama iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios)

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vykdymo ataskaita (5 priedas) teikiama finansiniams metams pasibaigus iki kitų metų sausio 8 dienos. Jeigu projektų vykdytojas (vykdytojai) nepasiekė planuoto rezultato (pateikto 2 priede), kartu su šia ataskaita Savivaldybės administracija pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo mažesnio nei planuoto rezultato pasiekimo priežastis ir prideda projektų vykdytojų raštiškų paaiškinimų kopijas

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų aprašomojo pobūdžio ataskaita (6 priedas) teikiama finansiniams metams pasibaigus iki kitų metų sausio 5 dienos.

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS

Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr.2 (patvirtinta Finansų ministro 2008 gruodžio 31 d. Įsakymu Nr. 1K-465 (pakeistas, remtis galiojančia suvestine teisės akto redakcija)) teikiama iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita (3 priedas) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 4 dienos

Banko sąskaitos išrašo kopija ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai teikiama pasibaigus kalendorinių metų ketvirtam ketvirčiui

Spausdinti