(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimo tvarka

2020 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-63 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatais.

2019 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-42 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatais.

2017-2018 metų projektas finansuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-675 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracija (3 priedas)

2017-2018 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2017 m. sausio mėnesį. Vadovaujantis projektų finansavimo konkurso nuostatais. Projektai atrinkti 2 metų (2017-2018 metų) laikotarpiui.

 

2016 metų projektas finansuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-743 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatai

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

2016 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2015 m. gruodžio mėnesį. Vadovaujantis projektų finansavimo konkurso nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams  (2016 metais).

 

2015 metų projektas finansuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-280 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2015 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“:

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2015 metais konkurso nuostatai

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

2015 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas š. m. birželio mėnesį. Vadovaujantis projektų finansavimo konkurso nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams.

Spausdinti