(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projekto įgyvendinimas

2020 metais įgyvendinant Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektą, konkurso būdu atrinkta organizacija turi:

  • parengti ir kasdien paskelbti ne mažiau kaip po vieną unikalios, niekur anksčiau neskelbtos informacijos vienetą. Informacijos vienetu laikomas straipsnis (analitinis, informacinis, interviu, reportažas ir t. t.), turintis ne mažiau kaip 1 500 spaudos ženklų (be tarpų) arba ne mažiau kaip 2 minučių trukmės titruotas vaizdo reportažas kartu su trumpu aprašymu (ne mažiau kaip po vieną per mėnesį). Kiekviena publikacija turi turėti iliustraciją (nuotrauką, piešinį, grafiką ir pan.), po kiekviena jų turi būti pateiktas vieno sakinio aprašymas, kas pavaizduota iliustracijoje. Unikalių straipsnių informacija papildomai turi būti parengta lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims;
  • kiekvieną mėnesį surengti ir paskelbti ne mažiau kaip dvi interaktyvias akcijas: ne mažiau kaip vieną apklausą ir ne mažiau kaip vieną konkursą arba viktoriną. Pasibaigus kiekvienai tokiai akcijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi būti parengta ir paskelbta žinutė apie jos rezultatus.

Organizacijos informacijos rengėjų grupė (organizacijos darbuotojai) organizuoja ir vykdo informacijos rengimo procesą, formuoja rengiamos informacijos tematiką, turinį.

Prie organizacijos veikia visuomeniniais pagrindais dirbanti redakcinė kolegija (sudaryta iš skirtingam negalios pobūdžiui atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtų atstovų), kuri sprendžia projekto metu rengiamos ir skelbiamos informacijos rengimo klausimus, formuoja informacijos viešinimo gaires, teikia rekomendacijas informacijos rengėjų grupei dėl rengiamoje informacijoje ir straipsniuose nagrinėtinų sričių ir temų, informacijos pateikimo būdų.

2019 metais įgyvendinant Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektą buvo remtas visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui svarbios informacijos rengimas ir sklaida. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atrinktoje veikiančioje interneto naujienų svetainėje – tv3.lt svetainėje veikė rubrika „Aš galiu“. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais, atstovaujančiais skirtingam negalios pobūdžiui: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija.

Iš viso buvo publikuoti 396 informacijos vienetai, iš jų: parengti ir paskelbti 354 unikalūs, niekur anksčiau neskelbti, straipsniai, 12 unikalių, niekur anksčiau neskelbtų, vaizdo reportažų, surengtos 24 interaktyvios akcijos bei papildomai paskelbti 6 neunikalūs informaciniai straipsniai. Paskelbti straipsniai papildomai parengti lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. Projekto įgyvendinimui skirta ir panaudota 70 tūkst. eurų.


2018 metais
 įgyvendinant projektą buvo remtas visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui svarbios informacijos rengimas ir sklaida. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atrinktoje veikiančioje interneto naujienų svetainėje – lrytas.lt svetainėje veikė rubrika „Aš galiu“. Projektą įgyvendino Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais, atstovaujančiais skirtingam negalios pobūdžiui: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija.

Įgyvendinant projektą, publikuoti 433 informacijos vienetai, iš jų: parengti ir paskelbti 392 unikalūs, niekur anksčiau neskelbti, straipsniai, 12 unikalių, niekur anksčiau neskelbtų, vaizdo reportažų, surengtos 24 interaktyvios akcijos bei papildomai paskelbti 4 neunikalūs straipsniai ir 1 neunikalus vaizdo reportažas. Paskelbti straipsniai papildomai parengti lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. Informacijai rengti panaudota 69 300 Eur.


2017 metais
įgyvendinant projektą buvo remtas visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui svarbios informacijos rengimas ir sklaida. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Neįgaliųjų reikalų departamento atrinktoje veikiančioje interneto naujienų svetainėje – lrytas.lt svetainėje veikė rubrika „Aš galiu“. Projektą įgyvendino Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais, atstovaujančiais skirtingam negalios pobūdžiui: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija.

Įgyvendinant projektą, publikuoti 385 informacijos vienetai, iš jų: parengti ir paskelbti 343 unikalūs, niekur anksčiau neskelbti, straipsniai, 12 unikalių, niekur anksčiau neskelbtų, vaizdo reportažų, surengtos 22 interaktyvios akcijos (apklausos) bei papildomai paskelbti 8 neunikalūs straipsniai. Paskelbti straipsniai papildomai parengti lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. Informacijai rengti panaudota 63 000 Eur.


2016 metais
įgyvendinant projektą buvo remtas visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui svarbios informacijos rengimas ir sklaida. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Neįgaliųjų reikalų departamento atrinktoje veikiančioje interneto naujienų svetainėje – lrytas.lt svetainėje veikė rubrika „Aš galiu“. Projektą įgyvendino Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais, atstovaujančiais skirtingam negalios pobūdžiui: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija.

Įgyvendinant projektą, publikuoti 409 informacijos vienetai, iš kurių – parengti ir publikuoti 379 unikalūs, niekur anksčiau nepublikuoti informacijos vienetai (366 straipsniai ir 13 vaizdo reportažų), surengtos 24 interaktyvios akcijos (apklausos) bei papildomai publikuoti 6 neunikalūs straipsniai. Publikuoti straipsniai papildomai parengti lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. Informacijai rengti panaudota 70 000 Eur.


2015 metais
įgyvendinant projektą buvo remtas visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui svarbios informacijos rengimas ir sklaida Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Neįgaliųjų reikalų departamento atrinktoje veikiančioje interneto naujienų svetainėje – lrytas.lt svetainėje veikė skyrelis „Aš galiu“. Projektą įgyvendino Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais, atstovaujančiais skirtingam negalios pobūdžiui: Lietuvos neįgaliųjų draugija, VšĮ „Brailio spauda“, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, „Akiračio“ redakcija, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Projektas įgyvendintas 2015 m. II pusmetį. Per šį laikotarpį buvo parengti ir interneto naujienų svetainėje publikuoti 237 informacijos vienetai (223 unikalūs, niekur anksčiau nepublikuoti), iš jų 221 straipsnis (216 unikalių), 8 apklausos bei 8 vaizdo reportažai (7 unikalūs). Publikuoti straipsniai papildomai parengti lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. Informacijai rengti panaudota 43 000 Eur.

Spausdinti