(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2020 m. lapkričio 17 d. iki 2020 m. gruodžio 18 d. 23.59 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

Paraiška kartu su Nuostatų 14 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projektų atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 169 400 (vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai) eurų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 169 400 (vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)
Detali projekto įgyvendinimo sąmata(2 priedas)
Deklaracija (4 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Šivickienė, tel. (8 5) 239 4421, el. p. rasa.sivickiene@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. (8 5) 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Spausdinti