(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

DĖL VEIKSMŲ ŠIŲ METŲ KOVO 13 – 27 D.

Dėl siuntimų į valstybės globos namus išdavimo

Nurodytu laikotarpiu Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM neišduos (nepasirašinės) siuntimų į valstybės socialinės globos namus, nes nuo kovo 13 – 27 d. valstybės globos įstaigos turi teisę neapgyvendinti naujų gyventojų. Tiems asmenims, kurie siuntimai išduoti, tačiau jie ketino apsigyventi kovos 13-27 d. laikotarpyje – išduotų siuntimų galiojimas pratęsiamas atitinkamu dienų skaičiumi. Dėl apgyvendinimo socialinės globos namuose turint galiojantį siuntimą derinti su atskira globos įstaiga individualiai.

Dėl vertimo gestų kalba sprendžiant kasdienius reikalus

Gestų kalbos vertimo paslaugas prašome užsakyti kreipiantis kaip įprasta į gestų kalbos vertimo centrus, tačiau prioriteto tvarka paslaugos bus teikiamos naudojant nuotolinio ryšio (mobiliojo ryšio telefonus, planšetes, kompiuterius ir kt.) priemones.

Informuojame klausos negalią turinčius asmenis aptarnaujantį personalą, kad nuotolinio ryšio įrenginių (telefonų, planšečių, kompiuterių ar pan.) naudojimas yra būtina priemonė užtikrinti vertimą gestų kalba. Video pokalbio metu vaizdas nėra įrašinėjamas.

Dėl projektų veiklų vykdymo

Visos paslaugos, kurios turi grupinio susirinkimo pobūdį (dienos užimtumas, repeticijos, savipagalbos grupės, mokymai ir pan.) nurodytu laikotarpiu neteikiamos, t.y. paslaugų gavėjai nevyksta į paslaugų teikimo vietas.

Individualaus pobūdžio paslaugos teikiamos laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovo, Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo, Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymų bei įvertinant riziką kiekvienu atveju individualiai. Turi būti vengiama kontaktinio pobūdžio veiklos ir pereinama pagal situaciją į nekontaktinę veiklą.

Vienkartinio pobūdžio renginių, išvykų rekomenduojama nevykdyti nurodytu laikotarpiu, t.y. jų vykdymą atidėti pasibaigus ekstremaliai situacijai.

Paslaugas teikiantys darbuotojai vykdo darbinius įsipareigojimus kaip ir visi kiti dirbantieji Lietuvoje šiuo laikotarpiu (pvz. darbas nuotoliniu būdu, imamos atostogos ir pan.).

Dėl projektų vykdytojų sutartinių įsipareigojimų kai naudojamos valstybės biudžeto lėšos vykdymo

Nurodytu laikotarpiu sutartims taikomos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje numatytos sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, t.y. dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.

Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai projektų vykdytojai atleidžiami nuo atsakomybės tik kovo 13-27 d. ir atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui. Projekto vykdytojas,  neįvykdęs sutartyje numatytų įsipareigojimų ar jų dalies, privalės Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikti paaiškinimą, jei to iš jo bus pareikalauta, dėl sutarties nevykdymo dėl ekstremalios situacijos paskelbimo bei apie šios aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui, t.y. pateikti įrodymus, kad nenugalimos jėgos sąlygos egzistavo būtent projekto vykdytojo atžvilgiu.

Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM darbo organizavimo ekstremalios padėties laikotarpiu

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM patalpose nebus vykdomi jokie susitikimai, posėdžiai. Neįgaliųjų reikalų departamento darbuotojai dirbs, tačiau asmenys savo prašymus ar informaciją galės teikti el.pašto adresu centras@ndt.lt bei kitais viešai skelbiamais el.pašto adresais bei skambinant telefono numeriais.

Dėl tarpinstitucinių pasitarimų organizavimo nuotoliniu būdu (Skype bei pan. programų pagalba) bus pranešta individualiai arba pagal poreikį Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje bei ,,Facebook,, paskyroje. Taip pat atskirų klausimų derinimas bus organizuojamas raštu pasinaudojant įprastu el.paštu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolas Nr. 12

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-08

Spausdinti