(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ 2020 METŲ NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI IR ADMINISTRUOTI, PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO

2020 metais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžeto skirta 580584,38 Eur suma, iš jų:

  • iš valstybės biudžeto skirta 349 923,02 Eursuma (335389,3 Eur suma projektams finansuoti ir 14533,72 Eur suma savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti);
  • iš savivaldybių biudžeto projektams finansuoti skirta 245195,08 Eur

2020 metais finansuojami 90 neįgaliųjų organizacijų įgyvendinami projektai 46 savivaldybėse.

Įsakymas

Priedas prie įsakymo

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-08

Spausdinti