(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

DĖL 2021–2030 M. NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS VISOSE GYVENIMO SRITYSE PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTO VIEŠO APTARIMO

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Plėtros programų rengimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarimo (protokolo Nr. 28, 5 klausimas) sprendimu, 11 punktu, informuoja, kad parengtas  2021-2030 m. Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programos  (toliau – Plėtros programa) projektas viešam aptarimui.

Plėtros programos projektą parengė darbo grupė, sudaryta 2020 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-811 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 2 d. įsakymo NR. A1-175 „Dėl darbo grupių plėtros programoms ir priemonėms parengti sudarymo“ pakeitimo“.

Pastabas dėl Plėtros programos prašome pateikti Departamentui iki š. m. sausio 22 d. Negavus pastabų iki nurodytos datos, manysime, kad jų neturite. 

2021–2030 M. NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS VISOSE GYVENIMO SRITYSE PLĖTROS PROGRAMA

2021–2030 M. NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS VISOSE GYVENIMO SRITYSE PLĖTROS PROGRAMOS PAGRINDIMAS

Spausdinti