(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Reikalavimai pritaikomam būstui

1. Ar galima atlikti būsto pritaikymo darbus patalpose, jeigu jos neturi gyvenamosios paskirties ir Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje paskirtis įvardinta kaip „kita“?

Būsto sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme. Remiantis šiame įstatyme apibrėžta sąvoka, būstas suprantamas kaip vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus. Taigi būsto pritaikymo darbai atliekamai tik tuose būstuose ar patalpose, kurie (kurios) yra gyvenamosios paskirties.

 

2. Ar galima atlikti būsto pritaikymo darbus bute, kuris yra areštuotas ir apribotos disponavimo juo teisės?

Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 14 punktu, būsto pritaikymo darbai galimi, jei būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) laiptų kopikliai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai).

Būsto pritaikymo darbai galėtų būti atliekami tuo atveju, jei areštas būtų skirtas būsto bendrasavininkiams (ne tam asmeniui, kuris kreipiasi dėl būsto pritaikymo), būtų gautas jų ir antstolių sutikimas ir nustatyta patalpų naudojimosi tvarka.

 

3. Ar galima atlikti būsto pritaikymo darbus nuomojam bute?

Ne. Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 14 punktu būsto pritaikymo darbai galimi tuo atveju, kai būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

 

4. 2017 metais pritaikytas būstas (vonia) šeimai auginančiai vaiką su sunkia negalia. Vaikui suaugus, tėvai planuoja įrengti atskirą gyvenamą patalpą šalia namo esančiame ūkiniame pastate. Ar galima įrengti vonios patalpą šiame pastate pagal būsto pritaikymo programą. Jei galima, koks būtų terminas, turbūt turėtų praeiti 10 metų nuo paskutinio pritaikymo, nes vaikų aprašo nebėra, o sveikatos būklė nepakito?

Pritaikymas atliekamas būste, kuriame asmuo gyvena ir yra registruotas, jeigu šio būsto paskirtis yra gyvenamoji. Atskiras ūkinis pastatas nebus registruotas kaip gyvenamasis būstas, todėl jame būsto pritaikymo darbai negali būti atliekami.

Jeigu reikėtų pritaikyti kitą būstą, tuomet reikėtų vadovautis Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašo 6 punktu. Jei asmens būklė nepakito, pakartotinai tam pačiam asmeniui būstas gali būti pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutinio Komisijos sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos.

Spausdinti