(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Keltuvų įrengimas

1. Kam priklauso turtas (keltuvas), jeigu asmuo savarankiškai įsirengia keltuvą į antrą aukštą. Įrengimą kompensuoja savivaldybė iš valstybės ir savivaldybės lėšų, taip, kaip nurodyta Apraše. Ar priklauso savivaldybei vykdyti keltuvo techninę priežiūrą?

Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 93 punktu tais atvejais, kai keltuvo (lifto) pirkimą ir įrengimą organizavo asmuo ar atstovas (savarankiškas pritaikymas), įsigytas ir įrengtas keltuvas (liftas) atitenka jo nuosavybėn ir asmuo atsako už keltuvo (lifto) eksploataciją, priežiūrą bei su tuo susijusias išlaidas.

 

2. Mirus asmeniui, kuriam buvo pritaikytas būstas, artimųjų prašymu buvo išmontuotas vonios keltuvas. Keltuvas lieka nenaudojamas. Prie kokių išlaidų priskirti keltuvo išmontavimo darbus?

Keltuvo išmontavimo išlaidos tuo atveju, kai jis nėra iš karto montuojamas kitame būste, o saugomas savivaldybės nustatyta tvarka, priskirtinos prie keltuvų eksploatavimo išlaidų (valstybės biudžetas – 80 proc., savivaldybės biudžetas – 20 proc.).

 

3. Kaip turėtų būti paskirstomos lėšos, jei keltuvas išmontuojamas ir iš karto sumontuojamas kitam neįgaliajam?

Jeigu keltuvas išmontuojamas ir iš karto montuojamas kitam neįgaliam asmeniui, laukiančiam būsto pritaikymo eilėje, kuriam atėjo eilė, tuomet iš valstybės biudžeto skiriama 60 proc., iš savivaldybės biudžeto – 40 proc. keltuvo įrengimui skirtų lėšų.

Spausdinti