(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Galimi būsto pritaikymo darbai

Neįgalus asmuo kreipėsi dėl būsto pritaikymo. Nuvykus surašyti vertinimo akto, paaiškėjo, kad reikia atlikti sienų apšiltinimo darbus. Kitų būsto pritaikymo darbų atsisako, nors pats asmuo neapsitarnauja, savarankiškai gyventi negali. Ar galima atlikti tokius darbus?

Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, būsto pritaikymas – būsto ir jo aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastasis remontas,

atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specialiuosius poreikius susijusius statybos darbus.

Galimų būsto pritaikymo darbų, įrangos ir jų įsigijimo bei keltuvų eksploatavimo išlaidų sąraše (Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 2 priedas) išvardinti galimi būsto pritaikymo darbai. Sienų apšiltinimo darbai minėtame sąraše nenumatyti (tai nėra darbai, susiję su neįgaliojo asmens specialiaisiais poreikiais). Jeigu pvz. įrengiama higienos patalpa, kad neįgalusis galėtų įvažiuoti nusiprausti ir toje patalpoje būtų šilta, taip pat, kad neužšaltų vamzdžiai, tuomet tos patalpos sienų apšiltinimo darbai, kaip būsto pritaikymo darbai, galėtų būti atliekami darant kitus statybos darbus, griaunant sieną, didinant patalpą ir pan.

Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 11 punktu, Komisijos sprendimu, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, nustatytus pagal vertinimo aktą, gali būti papildomai perkama kita įranga ir (ar) atliekami kiti būsto ir jo aplinkos pritaikymo darbai, neišvardyti sąraše, tačiau būtini asmeniui gyventi savarankiškai. Komisija, priimdama sprendimą dėl sąraše nenumatytų darbų atlikimo (šiuo atveju sienų apšiltinimo darbų, turėtų įvertinti individualius asmens poreikius ir jo galimybes gyventi savarankiškai. Jeigu tokių galimybių nėra arba jos ribotos, nenumatyti darbai neturėtų būti atliekami.

Spausdinti