(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Sutarties priedų ir ataskaitų formos

1. Prašymas skirti lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti (1 priedas)

2. Forma B-1 (2 priedas)

3. Paraiška lėšų poreikiui (3 priedas)

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirčio ataskaita (4 priedas)

Teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos.

5. Ketvirčio asmeninės pagalbos teikimo ataskaita (5 priedas).

Teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos, o pasibaigus kalendorinių metų ketvirčiui, iki kitų metų pirmojo mėnesio 8 dienos.

6. Metinė asmeninės pagalbos teikimo ataskaita (6 priedas).

Teikiama pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų antro mėnesio 1 dienos.

7. Forma Nr. 2

Teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos (pildoma didėjančia tvarka nuo metų pradžios). Forma Nr. 2

 

Spausdinti