(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Skirtas finansavimas

2020-01-29

Informuojame, kad 2020 m. sausio 28 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2020 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-9

2020 metais finansuojamų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų sąrašas

2020 metais atmestinų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų sąrašas

2019-06-28

Informuojame, kad 2019 m. birželio 28 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu pakeistas 2019 m. balandžio 12 d. patvirtintas finansavimas 2019 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-48
„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-34 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti patvirtinimo“ pakeitimo“

Patikslintas 2019 metais finansuojamų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų sąrašas

2019-04-12

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 12 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2019 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. V-34

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti patvirtinimo“

2019 metais finansuojamų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų sąrašas

2019 metų rezervinių Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų sąrašas

2018-05-08

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-189 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti patvirtinimo“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A1-189 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2018-01-05

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A1-4

„Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo pratęsimo 2018 metais“

Lėšų paskirstymas

2017-02-03

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. A1-67

„Dėl 2017 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2016-01-26

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A1-42

,,Dėl 2016 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2015-02-20

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-86

,,Dėl 2015 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2014-03-03

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A1-120

,,Dėl 2014 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2013-03-12

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. A1-111

,,Dėl 2013 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas neskirtas šiam pareiškėjui:
1. OHLB „Kraujas“.

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo.

2012-03-13

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-139

,,Dėl 2012 metų Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Pareiškėjų ir leidinių, kuriems neskirtas finansavimas, sąrašas

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo.

2011 METŲ PERIODINIŲ IR INFORMACINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO FINANSAVIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS (įsakymas) (lėšų paskirstymas)

Organizacijoms, kurios nėra išvardintos aukščiau nurodytuose ministro įsakymuose, finansavimas projektams įgyvendinti neskirtas.
Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo.

Spausdinti