(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų paraiškų teikimas

2019-11-08

Informuojame, kad buvo patikrinta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Periodinių leidinių  neįgaliesiems leidybos ir platinimo 2020 metais projektų atrankos konkursui pateiktų 9 paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams.

Formaliuosius kriterijus atitinka ir tolimesniam paraiškų vertinimui bus perduotos šios paraiškos:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-L-1 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ Žurnalo „Lietaus vaikai“ leidyba
2. PR-L-2 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Žurnalas „Viltis“ – informacijos šaltinis žmonėms, turintiems intelekto negalią, jų artimiesiems ir bendruomenės nariams
3. PR-L-3 Viešoji įstaiga LASS RESPUBLIKINIS CENTRAS „Mūsų žodis“ – periodinis žurnalas Lietuvos neregiams ir silpnaregiams
4. PR-L-4 Lietuvos diabeto asociacija Žurnalas „Diabetas“
5. PR-L-6 Lietuvos asociacija „Gyvastis“ Dializuojamų, laukiančių organų transplantacijos ir „gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų socialinis

švietimas ir informavimas, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę“

6. PR-L-7 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Neįgaliųjų švietimo ir visuomenės informavimo žurnalas GLOBA
7. PR-L-8 Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ „Bičiulystės“ leidyba ir platinimas
8. PR-L-9 Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“ Periodinio leidinio – žurnalo „Diabeto IQ“ leidyba ir platinimas

Formaliųjų kriterijų neatitiko ir buvo atmestos šios paraiškos:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-L-5 Viešoji įstaiga „AKIRAČIO REDAKCIJA“ Kurčiųjų kultūros pažinimo skatinimas visuomenėje

2019-10-21

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Periodinių leidinių  neįgaliesiems leidybos ir platinimo 2020 metais projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 9 paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas
1. PR-L-1 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
2. PR-L-2 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
3. PR-L-3 Viešoji įstaiga LASS RESPUBLIKINIS CENTRAS
4. PR-L-4 Lietuvos diabeto asociacija
5. PR-L-5 Viešoji įstaiga „AKIRAČIO REDAKCIJA“
6. PR-L-6 Lietuvos asociacija „Gyvastis“
7. PR-L-7 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
8. PR-L-8 Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
9. PR-L-9 Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“

2019-09-19

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-61 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. spalio 18 d. 23.59 val.

Paraiška kartu su Nuostatų 18 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 167 200 (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 1. Projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 24 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 12 periodinio leidinio numerių reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;
 2. Projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 12 periodinio leidinio numerių reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 6 periodinio leidinio numerius reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 48 000 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų;
 3. Projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 6 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 4 periodinio leidinio numerius reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų;
 4. Projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 4 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 16 000 (šešiolika tūkstančių) eurų;
 5. Mažiausia vienam projektui, nurodytam 1-4 punktuose galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Deklaracija (4 priedas)

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Agnė Kvetkovskytė, tel. (8 5) 239 4429, el. p. agne.kvetkovskyte@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. (8 5) 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

2018-10-15

Informuojame, kad vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-40 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 20 punktu, buvo patikslintas Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui (toliau – konkursas) pateiktų paraiškų sąrašas. Viso yra užregistruotos 9 pareiškėjų paraiškos. Skelbiame patikslintą konkursui pateiktų paraiškų sąrašą.

2018-10-12

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 8 pareiškėjų paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-46 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 2019 metais projektų vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo”

2018-09-13

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-40 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki 2018 m. spalio 11 d. 23.59 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu.

Paraiška kartu su Nuostatų 18 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 167 200 (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 61 000 (šešiasdešimt vienas tūkstantis) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Deklaracija (4 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Lina Drazdauskaitė, tel. (8 5) 239 4421, el. p. lina.drazdauskaite@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. (8 5) 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

2017 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2016 m. gruodžio – 2017 m. sausio mėn. Vadovaujantis projektų finansavimo atrankos konkurso organizavimo nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams – 2017 metams. Tinkamai įgyvendinus projektą 2017 metais, projekto finansavimas gali būti pratęstas kitiems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. ir ne daugiau kaip 1 kartą, tomis pačiomis sąlygomis, neskelbiant naujo konkurso.

Finansavimas skirtas šiems pareiškėjams:

 1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
 2. Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
 3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija
 4.  Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
 5.  Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
 6.  Lietuvos asociacija „Gyvastis“
 7. Lietuvos diabeto asociacija

2017-01-09

Iki šių metų sausio 3 d. vyko 2017–2018 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų paraiškų teikimas.

2017–2018 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

 1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
 2. Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
 3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija
 4.  Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
 5.  Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
 6.  Lietuvos asociacija „Gyvastis“
 7. Lietuvos diabeto asociacija

 

2016-12-27

DĖMESIO!

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-674 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. sausio 3 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius.

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Projekto paraiškos vertinimo anketa (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracija (3 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:

 1. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą, jeigu pareiškėjas privalo turėti antspaudą, paraiškos formą ir priedus). Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir kartu su visais reikalingais pateikti paraiškos priedais turi būti išspausdinta, lapai turi būti sunumeruoti, susegti į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant asmens vardą, pavardę, pareigas ir paraišką sudarančių lapų skaičių bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

 1. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas.

 

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius. Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: jolita.jurgeleviciute@ndt.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

 

2016 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2015 m. gruodžio mėn. Vadovaujantis projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams (2016 metams).

Naujas Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos konkursas bus vykdomas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinus naujus projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus. Planuojama, kad 2017 metų projektų atranka bus vykdoma 2016 m. spalio-gruodžio mėn.

2015-12-31

Iki šių metų gruodžio 23 d. vyko 2016 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų paraiškų teikimas.

2016 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
2. Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
6. Lietuvos artrito asociacija
7. Lietuvos asociacija „Gyvastis“
8. Lietuvos diabeto asociacija

2015-12-14

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia 2016 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-728 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso organizavimo nuostatais.
Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. gruodžio 23 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), gruodžio 23 d. – iki 16 val. adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso organizavimo nuostatai

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto paraiškos vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:
1. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą, jeigu pareiškėjas privalo turėti antspaudą, paraiškos formą ir priedus). Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta, visus paraiškos lapus numeruojant vientisa tvarka.

2. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: egidija.daunoriene@ndt.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2015 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas š. m. pradžioje. Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams (2015 metams).

2015-02-20

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-86  ,,Dėl 2015 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“
Lėšų paskirstymas

Finansavimas skirtas visiems pareiškėjams.

2015-01-22

Iki šių metų sausio 12 d. vyko 2015 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškų teikimas. 

2015 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
2. Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
6. Lietuvos artrito asociacija
7. Lietuvos asociacija „Gyvastis“
8. Lietuvos diabeto asociacija

2014-12-23

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2015 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-656 patvirtintu Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2015 metais tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. sausio 12 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2015 metais tvarkos aprašas

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Leidinio vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraiškas būtina pateikti:

1.     4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t. y. 1 (vieną)projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu (jei privalo antspaudą turėti), kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;

2.     Elektroninę projekto paraiškos versiją (pridedamų dokumentų elektroninę versiją pateikti nebūtina). Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistės Egidija Daunorienė, Nijolė Peleckienė, tel.: (8 5) 239 4421, el.paštas: egidija.daunoriene@ndt.lt, nijole.peleckiene@ndt.ltarba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2014-03-03

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A1-120

,,Dėl 2014 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ (lėšų paskirstymas)

Finansavimas skirtas visiems pareiškėjams.

2013-12-20

Iki šių metų gruodžio 13 d. vyko 2014 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškų teikimas.

2014 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
2. Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Viešoji įstaiga „Nugalėk save“
6. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
7. Lietuvos artrito asociacija
8. Lietuvos asociacija „Gyvastis“

2013-11-29

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2014 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A1-650 (Žin., 2013, Nr. 122-6207) patvirtintu Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2014 metais tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki gruodžio 13 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2014 metais tvarkos aprašas

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projekto paraiškos forma (1 priedas) priedas_11-22

Leidinio vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraiškas būtina pateikti:

 1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t. y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu (jei privalo antspaudą turėti), kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
 2. Elektroninę projekto paraiškos versiją (pridedamų dokumentų elektroninę versiją pateikti nebūtina). Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistės Egidija Daunorienė, Nijolė Peleckienė, Marija Markina, tel.: (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2013-04-22

Iki šių metų balandžio 16 d. vyko 2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškų teikimas.

2013 – 2015 m. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

 1. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga;
 2. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija.

2013-04-02

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-125 (Žin., 2013, Nr. 33-1605) patvirtintu Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašu.
Projektų paraiškos priimamos iki balandžio 16 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas

2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto paraiškos forma (1 priedas)

2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

 1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t.y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
 2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, ant kurios turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2013-03-12

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. A1-111 patvirtintas  2013 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas

,,Dėl 2013 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas neskirtas šiam pareiškėjui:
1. OHLB „Kraujas“.

2012-11-30

Iki šių metų lapkričio 26 d. vyko 2013 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškų teikimas.
2013 m. Periodinių leidinių leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
2. Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Viešoji įstaiga „Nugalėk save“
6. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
7. Lietuvos artrito asociacija
8. Lietuvos asociacija „Gyvastis“
9. OHLB „Kraujas“
10. Lietuvos diabeto asociacija
11. Klubas „13 ir Ko“

2012-11-12

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2013 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-489 (Žin., 2012, Nr. 130-6594) patvirtintu Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2013 metais tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki lapkričio 26 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2013 metais tvarkos aprašas

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Leidinio vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraiškas būtina pateikti:
1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t. y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu (jei privalo antspaudą turėti), kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
2. Elektroninę projekto paraiškos versiją (pridedamų dokumentų elektroninę versiją pateikti nebūtina). Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistės Aušra Puskunigienė, Nijolė Peleckienė, Marija Oleškevičienė, tel.: (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2011-10-14

Iki šių metų spalio 10 d. vyko 2012 m. Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškų teikimas. 2012 m.  Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškas (dėl 9 periodinių leidinių ir 20 informacinių leidinių leidybos) pateikė šios organizacijos:

1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
2. Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Viešoji įstaiga „Nugalėk save“
6. Lietuvos parolimpinis komitetas
7. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
8. Lietuvos artrito asociacija
9. Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“
10. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
11. OHLB „Kraujas“
12. Lietuvos diabeto asociacija
13. Klubas „13 ir Ko“
14. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“

2011-09-12

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2012 m. Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A1- 491 (Žin., 2010, Nr. 126-6477) patvirtintu Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki spalio 10 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo tvarkos aprašas

Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Leidinio vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraiškas būtina pateikti:
1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t.y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu (jei privalo antspaudą turėti), kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
2. Elektroninę projekto paraiškos versiją (pridedamų dokumentų elektroninę versiją pateikti nebūtina). Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistės Aušra Puskunigienė, Nijolė Peleckienė, Dovilė Nevieraitė, tel.: (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2011-07-08

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2012 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-287 (Žin., 2010, Nr. 75-3841) patvirtintu Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki rugpjūčio 5 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t.y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, ant kurios turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistai, tel.: (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2010-11-17

Iki šių metų lapkričio 10 d. vyko 2011 m. Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškų teikimas.
2011 m. Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektų paraiškas (dėl 11 periodinių leidinių ir 31 informacinio leidinio leidybos) pateikė sekančios organizacijos:

1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“
2. Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
3. Viešoji įstaiga „Akiračio“ redakcija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Viešoji įstaiga „Nugalėk save“
6. Lietuvos parolimpinis komitetas
7. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
8. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
9. Lietuvos artrito asociacija
10. Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“
11. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
12. OHLB „Kraujas“
13. Lietuvos diabeto asociacija
14. Klubas „13 ir Ko“
15. Akmenės krašto artrito bendrija
16. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“

 2010-10-26 

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2011 m. Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A1- 491 (Žin., 2010, Nr. 126-6477) patvirtintu Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki lapkričio 10 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo tvarkos aprašas

Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Leidinio vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraiškas būtina pateikti vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir tris projekto paraiškos kopijas (užpildytą paraiškos formą ir priedus), tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje būtina pateikti elektroninę projekto paraiškos versiją (pridedamų dokumentų elektroninę versiją pateikti nebūtina). Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistės Aušra Puskunigienė, Kristina Gecevičiūtė, Ilona Daučiūnienė, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., 1 aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Spausdinti