(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Atsiskaitymo tvarka

2020 metais ataskaitos teikiamos pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 2020 metais projektų ketvirtinių ir metinių veiklos ir finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtintas ataskaitų formas.

Finansinės ataskaitos:

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administravimo ir išteklių valdymo skyriui teikiamos šios ataskaitos:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2)– patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 – teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d. (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios);

Kartu su metine biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) teikiama  banko sąskaitos išrašo kopija ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai – iki 2021 m. sausio 5 d. (teikiama pasibaigus kalendorinių metų ketvirtam ketvirčiui);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita – teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d.;

Projekto dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, registras– teikiamas kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d. (teikiama už ataskaitinį ketvirtį).

Projekto veiklos ataskaitos:

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriui teikiamos šios ataskaitos:

Projekto įgyvendinimo sąmatos įvykdymo ataskaita – teikiama finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d.;

Projekto pasiektų rezultatų ataskaita – teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d. (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

Kita teikiama informacija:

Nedelsiant po periodinio leidinio išleidimo pateikti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos po du išleisto leidinio egzempliorius ir elektroninę išleisto leidinio versiją

 

 

Spausdinti