(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

NVO renginiai

2021 metais vykdomos stovyklos, finansuojamos per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus

LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla asmenims, judantiems neįgaliojo vežimėliais ar turintiems sunkių judėjimo sutrikimų 2021 m. LŽNS organizuos 5 d. savarankiško gyvenimo įgūdžių stovyklą Landšafto terapijos ir rekreacijos centre Monciškėse. Stovykloje dalyvaus 20 asmenų: 12 dalyvių su judėjimo negalia, 4 savanoriai ir 4 instruktoriai. Stovyklos instruktoriai – tai žmonės, kurie didelių pastangų ir kasdienio fizinio darbo dėka pasiekė aukštą savarankiškumo lygį. Šių žmonių paskirtis stovyklose ne tik vesti treniruotes, bet ir perteikti nuosavą patirtį, motyvuoti kitus stovyklų dalyvius.Organizuojant savarankiškumo ugdymo stovyklą bus taikomos įvairios kompleksinio poveikio priemonės, orientuotos į neįgaliųjų fizinį ugdymą ir reabilitaciją, psichologinę pagalbą, savarankiškumo įgūdžių raišką. Kiekvieną dieną vyks po 4 treniruotes: vežimėlio valdymas, slalomų važiavimas, sunkioji bei lengvoji atletika, krepšinis, šaudymas iš lanko.

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJA

Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Vaikų stovykla „Tylioji pasaka“  Stovyklos trukmė – 5 dienos. Stovyklos tikslas – suteikti užimtumą bendraujantiems gestų kalba vaikams, ugdyti jų kurčiųjų identitetą, pasitikėjimą savimi ir kitais, užsiimti kūrybine, menine ir sportine veikla. Numatoma stovyklos organizavimo data – 2021 m. liepa. Dalyvaus 30 vaikų iš visos Lietuvos, iš jų neįgaliųjų – 25. Dalyvių registracija prasidės 2021 m. gegužės mėnesį.

LIETUVOS KURČIŲJŲ SPORTO KOMITETAS

Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Vasaros aktyvaus poilsio stovykla Stovyklos trukmė – 6 dienos (rugpjūčio mėn.). Bendra vaikų ir jų tėvelių aktyvaus poilsio stovykla, siekiant perduoti patirtį ir sudominti vaikus aktyvia gyvensena. Stovyklos metu bus vykdomi sporto, kiti aktyvus laisvalaikio praleidimo būdai, kaip kelių dienų žygiai, plaukimas baseine,  maudynės vandens telkinyje, išgyvenimas laukinėje gamtoje ir kita. Vykdymo vieta – Klaipėdos rajonas. Veikloje dalyvaus 50 neįgaliųjų, iš jų 32 neįgalūs vaikai. Veikla tęstinė.

LIETUVOS AUTIZMO ASOCIACIJA „LIETAUS VAIKAI”

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Vasaros stovykla „Lietaus vaikai 2021“ Tradicinė vasaros stovykla pajūryje, kurioje autistiški vaikai bus mokomi savarankiškumo, savitvarkos ir socializacijos.Stovykla vyks 1 pamaina:-Vienoje pamainoje 40 vaikų su autizmo spektro sutrikimų,-40 tėvų (globėjų);-50 kiti šeimos nariai ; – 25 savanoriai ;
-Vienos pamainos trukmė – 7 dienos.Planuojama vieta – Šventoji.Stovyklos organizavimo metu bus pasitelkti savanoriai, kurie padės dirbti dirbs su vaikais, dalį laiko prižiūrės vaikus su įvairiapusiais raidos sutrikimais.Tikslinės grupės dalyviai:- Vaikai su įvairiapusiais raidos sutrikimais – 40; – Vaikų su įvairiapusiais raidos sutrikimais tėvai (globėjai) – 40 asmenų;- Šeimos nariai –  50 asmenų;- Visuomenės nariai –  25 asmenų.

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA „VILTIS“

Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla šeimų reabilitacijai ir tarpusavio draugystės santykių palaikymas Bendrija „Viltis“ organizuos Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklą sutrikusio intelekto asmenų šeimų reabilitacijai, tai savarankiško gyvenimo ugdymas šeimos ir bendruomenės kontekste.Siekiant kiekvieną veiklą įgyvendinti kokybiškai ir efektyviai, bei užtikrinti visų sutrikusio intelekto asmenų saugumą, vykdant veiklas būtina savanorių pagalba. Savanoriško darbo dėka stovykla vyks laikinojo atokvėpio principu, kuomet sutrikusio intelekto asmenims bus sudarytos visos sąlygos savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui, o jų šeimos nariai savo laisvą laiką skirs poilsiui, dalyvavimui organizuojamoms savitarpio paramos grupėms, psichologinėms pagalbos grupėms, teisinėms konsultacijoms, semi-narams apie socialines paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.Tuo metu, kai šeimos nariams yra suteikta galimybė poilsiui ar kitokiai jų pasirinktai veiklai, sutrikusio intelekto asmenys kryptinga dienos veiklą ugdo ir įtvirtina savarankiško gyvenimo įgūdžius pritaikytoje tam aplinkoje.Visos veiklos stovykloje bus vykdomos laikantis pagrindinio  socialinės integracijos principo – visiems stovyklos dalyviams sukurti vienodas sąlygas, dalyvauti bet kokioje veikloje. Stovykloje taip pat vyks nenutrūkstama socializacija ir socialinė integracija. Visa su stovykla susijusi medžiaga bei stovyklos programa bus paruošta lengvai suprantama kalba.Stovykla vyks Lietuvos pajūryje.Stovykloje dalyvaus 250 asmenų, iš jų neįgaliųjų 90  (iš jų neįgalūs vaikai 4).Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla vyks liepos mėn.  Stovyklos trukmė – 10 dienų. bendrija „Viltis“ organizuos Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklą sutrikusio intelekto asmenų šeimų reabilitacijai, tai savarankiško gyvenimo ugdymas šeimos ir bendruomenės kontekste.

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA

Kultūros renginių  (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Stovykla vaikams ir paaugliams su negalia bei jų tėvams (globėjams) „Pajausk“ Stovykla bus organizuojama Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre. Teatro ir kūrybiškumo stovykla „Pajausk“ skirta tiems, kam patinka kurti, vaidinti, juoktis, mėgautis ir svajoti. Šioje stovykloje dalyviai sužinos daugybę įdomių faktų apie teatrą ir jo užkulisius, patys leisis į kūrybos ir vaizduotės pasaulį, susipažins su žinomais aktoriais ir taip pat žengs pirmąjį žingsnį į sceną.Stovyklos metu vaikų tėvams bus teikiama individuali ir grupinė profesionalaus psichologo pagalba, siūlomos įvairios terapijos formos. Daug dėmesio užsiėmimų su tėvais metu bus skiriama bendravimo su vaikais kultūrai, smurto prevencijai šeimoje aptarti. Psichologas stiprins tėvų savivertę auginant „kitokius“ vaikus, skatins tėvus daugiau pasitikėti savo vaikais, suteikti jiems savarankiškumo, laisvės patiems priimti sprendimus. Tėvai aktyviai įsitrauks į kūrybines veiklas, dalyvaus išvykoje ir kituose užsiėmimuose.Vienos stovyklos pamainos trukmė – 6 dienos (pirma diena iki pietų atvykimui, paskutinė diena išvykimui). Pasiruošimas stovyklai vyks nuo 2021 m. gegužės mėn. Stovykloje dirbs 2 vadovai – profesionalūs aktoriai, 1 psichologas, 1 savanoris, stovykloje taip pat dalyvaus už veiklą atsakinga projekto vykdytoja. Stovykloje dalyvaus 20 asmenų, iš jų 10 vaikų su negalia ir 10 tėvų (globėjų).
Kultūros renginių  (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Kūrybinė stovykla „Karpiniai iš praeities“ 2021 m. gegužės mėn. numatoma organizuoti pynimo iš žolynų kūrybinę stovyklą „Gyvybės medis“, kurioje dalyvaus 10 neįgalių asmenų. Stovyklos trukmė – 6 dienos (pirma diena iki pietų atvykimui, paskutinė diena išvykimui). Stovykloje dirbs 1 vadovas ir už veiklą atsakinga projekto vykdytoja. Stovyklą ves Gintvilė Giedraitienė – tautodailininkė, 24 metus dirbanti pynimo iš žolynų srityje, vedanti mokymus visoje Lietuvoje tiek suaugusiems, tiek vaikams ir jaunimui. G. Giedraitienės vedamuose seminaruose dalyviai išmoksta jos sukurtos pynimo iš žolynų technikos, kurios pagalba sukuriami originalūs, susiję su baltiška simbolika ir ornamentika kūriniai. Numatoma stovyklos programa: (1 diena) Susipažinimas, programos pristatymas, kūrybinių video peržiūra; (2 diena) Pynimo iš žolynų technikos pagrindai, baltiškų simbolių liaudies mene trumpa apžvalga, būsimų asmeninių kompozicijų eskizavimas, aptarimas, pynimo pradžia; (3 diena) Asmeninės kompozicijos pynimas, asmeninės kompozicijos baigimas, bendro būsimo kūrinio projekto aptarimas; (4 diena) Bendros kompozicijos pynimas; (5 diena) Bendros kompozicijos baigimas, eksponavimas, visų darbų paroda, aptarimas, pasidalinimas įspūdžiais ir patirtimi, atsisveikinimas. Stovykla bus organizuojama Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre.

LIETUVOS ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ KURČIUS IR NEPRIGIRDINČIUS VAIKUS, BENDRIJA PAGAVA

Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Savarankiško gyvenimo įgūdžių stovykla „Pagaviukas“ Dalyvauja mokyklinio amžiaus kurtieji ir neprigirdintieji vaikai bei jų broliai ir seserys iš visos Lietuvos. 2021 m. bus organizuojama tradicinė stovykla vaikams, kurioje dalyviai pagal nusistovėjusias taisykles bus mokomi savarankiškumo bei atsakomybės. Vaikai patys siūlys programos renginius, pasiskirstys būriais, pasidalins pareigomis, bus mokomi atsiskaityti už pavestus darbus. Vyks sporto varžybos, estafetės, edukaciniai meniniai užsiėmimai, įvairios komandinės užduotys ir pramogos. Taip pat bus ieškoma ir netradicinių edukacinių užsiėmimų vaikams, į stovyklą atvyks svečiai, kurie praves robotikos užsiėmimus, pirmosios pagalbos ištikus nelaimei mokymus, išgyvenimo gamtoje praktikas ir pan. Stovyklos metu bus organizuojama turistinė išvyka į Birštoną (išvykos kryptis gali keistis, pasirinkus tikslią stovyklos vietą). Stovykloje vaikai bendraus skirtingais būdais: sakytine ir gestų kalba, mokysis tolerancijos, visa tai ugdys savarankiškumą padės atsiskleisti vaiko asmenybei, didins neįgaliųjų integraciją. Stovyklos metu bus užtikrintas vertimas į gestų kalbą. Stovykla vyks liepos mėnesį, trukmė 8 dienos, dalyvaus 40 vaikų, iš jų 25 su klausos negalia. Stovykloje dirbs 2 patyrę vadovai ir 8 vadovų padėjėjų savanorių, 2 gestų kalbos vertėjai. 
Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus,  stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio…“ 2021 m. šeimų stovykloje bus organizuojamos tradicinės veiklos: stovyklos atidarymas, sporto šventė, smėlio pilių statymo konkursas, šeimų konsultacijos ir savipagalbos grupės. Taip pat vyks ir netradicinės šeimų edukacijos užsiėmimai: aromaterapija, pilateso treniruotės, lėlių šešėlio teatro edukacija vaikams ir kt. Prie stovyklos organizavimo ir įgyvendinimo aktyviai prisidės savanoriai, jie organizuos užimtumo programas vaikams pagal amžiaus tarpsnius. Stovykloje šeimos aktyviai ilsėsis gryname ore, aktyviai leis laiką sporto varžybose, susiras naujų draugų. Bus rengiamos bendros šeimų vakaronės. Stovyklos trukmė 4 dienos, dalyvaus šeimos, auginančios kurčius ir neprigirdinčius vaikus iš visos Lietuvos, iš viso 250 asmenų, iš jų 70 neįgaliųjų, iš jų 40 neįgaliųjų vaikų. Stovykloje dirbs 2 vadovai, 12 savanorių.

LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS ASOCIACIJA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Stacionarios aktyvios reabilitacijos stovyklos Monciškėse 2021 m. birželio – liepos mėn. Bus organizuota 1 stacionari aktyvios reabilitacijos stovykla Monciškėse neįgaliesiems, judantiems vežimėlio pagalba. Stovykloje bus praktikuojamos veiklos: važiavimo aktyviuoju vežimėliu technikos gerinimas, specialiais pratimais savarankiškumo ir mobilumo didinimas judant vežimėliu, persėdant iš vežimėlio; supažindinama su sporto veiklomis ir jų įtaka gerinant psichologinę adaptaciją ir įtraukiant neįgaliuosius į visuomenės gyvenimą. Dalyviai bus mokomi pragulų profilaktikos, dubens organų funkcijų sutrikimų reguliavimo, higienos. Planuojama, kad stovykloje dalyvaus 10 dalyvių, iš jų 8 neįgaliųjų, stovyklos trukmė – 5 dienos, užsiėmimų trukmė – 6 val. per dieną.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Stacionari aktyvios reabilitacijos stovykla Raižiuose (Alytaus raj.) 2021 m. birželio – rugpjūčio mėn. Neįgalieji bus mokomi važiavimo vežimėliu ir kliūčių įveikimo technikos, specialiais pratimais didinamas fizinis pajėgumas ir mobilumas judant vežimėliu, persėdant iš vežimėlio į lovą, automobilį ir t.t.); mokomi pragulų profilaktikos, dubens organų funkcijų sutrikimų reguliavimo, higienos, supažindinama su sporto veiklomis, aktyvios reabilitacijos priemonėmis ir jų įtaka, skatinant įtraukti neįgaliuosius į visuomenės gyvenimą ir jų gerinant psichologinę adaptaciją. Planuojama, kad  stovykloje dalyvaus 10 dalyvių, iš jų 10 neįgaliųjų, stovyklos vyks birželio – rugpjūčio mėn., vienos stovyklos trukmė – 5 dienos, užsiėmimų trukmė – 6 val. per dieną.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Stacionari aktyvios reabilitacijos stovykla Alytuje 2021 m. liepos – rugpjūčio mėn. Stovykloje neįgalieji bus mokomi važiavimo vežimėliu ir kliūčių įveikimo technikos, didinamas fizinis pajėgumas ir mobilumas judant vežimėliu, persėdant iš vežimėlio į lovą, automobilį ir t.t.); mokomi pragulų profilaktikos, higienos, supažindinami su sporto veiklomis, gerinančiomis judesių koordinaciją, ir aktyvios reabilitacijos priemonėmis, didinančiomis neįgaliųjų savarankiškumą. Planuojama, kad stovykla vyks liepos mėn., stovykloje dalyvaus 12 dalyvių, iš jų 10 neįgaliųjų, stovyklos trukmė – 5 dienos, užsiėmimų trukmė – 6 val. per dieną.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Neįgalių vaikų aktyvi reabilitacija 2021 m. liepos – gruodžio mėn. Neįgaliems vaikams bus organizuotos lauko teniso neįgaliesiems vežimėliuose treniruotės ir nestacionari stovykla. Neįgaliems vaikams, turintiems judėjimo negalią, bus organizuojami fizinį aktyvumą skatinantys užsiėmimai, siekiama mažinti jų socialinę atskirtį. Vaikams bus supažindinami su neįgaliųjų lauko tenisu (vežimėliuose), bus organizuojami užsiėmimai mokantis žaisti ir stiprinti neįgalių vaikų fizinį pajėgumą. liepos – gruodžio mėn. Vilniuje SEB arenoje du kartus per savaitę vyks 1,5 val. trukmės užsiėmimai vaikams lauko teniso vežimėliuose. Liepos – rugpjūčio mėn. bus organizuota teniso stovykla (4 dienų trukmės, užsiėmimų trukmė – 5 val. per dieną pagal vaiko būklę), joje iš viso dalyvaus 8 neįgalūs vaikai ir 8 lydintieji. Lauko teniso treniruotes nuolat lankys ne mažiau 10 vaikų. Planuojamos lėšos 1 projekto vykdytojo darbo užmokesčio, stovyklų dalyvių maitinimo, transporto, teniso kortų nuomos, kanceliarinėms ir ūkinėms išlaidoms.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Stacionarios aktyvios reabilitacijos stovyklos Marijampolės apskrities neįgaliesiems su judėjimo negalia 2021 m. birželio – rugpjūčio mėn. Bus organizuota  stacionari aktyvios reabilitacijos stovykla Vištytyje, kurioje dalyvaus neįgalieji iš Marijampolės apskrities. Stovyklojse bus gerinamas neįgaliųjų fizinis pajėgumas ir mobilumas, neįgalieji supažindinami su sporto veiklomis, gerinančiomis judesių koordinaciją mokomi pragulų profilaktikos, higienos, aktyvios reabilitacijos priemonėmis didinamas neįgaliųjų savarankiškumas. Stovykloje iš viso dalyvaus 10 neįgaliųjų, stovykla vyks birželio – rugsėjo mėn., 1 stovyklos trukmė – 5 dienos, užsiėmimų trukmė – 6 val. per dieną.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Stacionari aktyvios reabilitacijos stovykla Dauguose Stovykloje bus stiprinamas neįgaliųjų fizinis pajėgumas ir gerinama mobilumo technika, neįgalieji supažindinami su metodikomis, gerinančiomis judesių koordinaciją, mokomi pragulų profilaktikos, higienos, aktyvios reabilitacijos priemonėmis didinamas neįgaliųjų savarankiškumas. Stovykloje dalyvaus 12 dalyvių, iš jų 10 neįgaliųjų, stovykla vyks birželio – rugpjūčio mėn., stovyklos trukmė – 5 dienos, užsiėmimų trukmė – 6 val. per dieną.

LIETUVOS PARAPLEGIKŲ ASOCIACIJA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Judėjimo negalią turinčių asmenų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovykloje 2021 m. rugpjūčio mėn. Stovyklos trukmė 10 dienų. LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“, Ošupio takas 6a, Monciškės, Palanga, organizuojama stovykla, kurioje dalyvaus 10 neįgaliųjų iš visos Lietuvos. Užsiėmimų metų judėjimo negalią turintys asmenys pagal jų funkcines galimybes bus mokomi savarankiško apsitarnavimo įgūdžių (apsirengimo, asmens higienos ir kitų savipriežiūros įgūdžių), mobilumo įgūdžių (persikėlimo į/iš vežimėlį (-io) nuo įvairių paviršių pvz.: lovos, tualeto, automobilio, taisyklingos sėdėsenos vežimėlyje, saugumo principų krintant iš vežimėlio ir įlipant atgal į jį), judėjimo vežimėliu principų (važiavimo įvairiais paviršiais bei įkalnėmis ir nuokalnėmis, vežimėlio valdymo įgūdžių). Praktiniais instruktorių pavyzdžiais ir mokomąja medžiaga dalyviai supažindinami su įvairiais savarankiško gyvenimo aspektais ir galimybėmis. Stovyklų metu dalyviai ne tik mokomi savarankiškumo kasdienėse veiklose, bet ir dalis dienos skiriama praktiniams užsiėmimams tokiems kaip – fizinės veiklos būklės gerinimas. Kita dalis dienos – paskaitoms ir informacijos apsikeitimui. Teoriniuose užsiėmimuose nagrinėjamos temos: pragulų profilaktika ir gydymas; techninės pagalbos priemonės ir jos individualizuotas pritaikymas; vežimėlio pritaikymas; sutrikusių dubens organų funkcijų valdymo įgūdžių formavimas ir ugdymas.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Judėjimo negalią turinčių asmenų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovykloje 2021 m. liepos mėn. Stovyklos trukmė 10 dienų. LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“, Ošupio takas 6a, Monciškės, Palanga, organizuojama stovykla, kurioje dalyvaus 10 neįgaliųjų iš visos Lietuvos. Asmenys, kurie stokoja kasdieninio savarankiškumo dalyvaus ne tik teoriniuose, bet ir praktiniuose užsiėmimuose, skatinančiuose jų savarankiškumą kasdienėje veikloje. Dalis stovyklos laiko skiriama skatinti fizinę negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą bei fizinių ypatybių ugdymą. Teorinių mokymų metu skaitomos paskaitos apie specifinius dalykus neįgaliesiems, sėdintiems vežimėliuose: pragulų profilaktiką, fizinės būklės gerinimą, teisingą mitybą, vežimėlių ir jų priedų individualų pritaikymą.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuoja-muose aktyvaus poilsio renginiuose 2021 m. birželio mėn.   Stovyklos trukmė 10 dienų. LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“, Ošupio takas 6a, Monciškės, Palanga, vyks aktyvaus poilsio stovykla, kurioje dalyvaus 10 asmenų iš visos Lietuvos. Stovykla organizuojama sunkią negalią turintiems asmenims. Užsiėmimų metu bus mokoma ir skatinamas savarankiškumas kasdienėse veiklose. Dalyviai bus mokomi vežimėlio valdymo ypatumų. Instruktoriams įvertinus dalyvių gebėjimus vyks fizinio aktyvumo užsiėmimai, kurių metu akcentuojami pratimai skirti didinti ištvermę, gerinti širdies – kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų veiklą, gerinti emocinę būklę. Stovyklos rekreacinėje aplinkoje užtikrins geresnę fizinę būklę. Tai sukurs prielaidas supažindinti mokymų dalyvius su jų funkcinėmis galimybėmis, o įgautas žinias panaudoti integruojantis į darbo rinką ar pradedant savo individualią veiklą. Organizuojami kultūriniai renginiai skatins dalyvių socialinį dalyvumą. 
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuoja-muose aktyvaus poilsio renginiuose 2021 m. rugpjūčio mėn. Stovyklos trukmė 10 dienų.LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“, Ošupio takas 6a, Monciškės, Palanga, aktyvaus poilsio stovyklos neįgaliems senjorams, dalyvaus 10 asmenų iš visos Lietuvos, organizavimas sunkią negalią turintiems asmenims, asmenims, kurie juda elektriniais vežimėliais ir vyresnio amžiaus neįgaliesiems (senjorams). Stovyklų metu dalis dienos skiriama praktiniams užsiėmimams, o dalis dienos skiriama paskaitoms ir informacijos apsikeitimui. Be savarankiškumo ugdymo pratybų bei teorinių užsiėmimų, dėstomi sveikos gyvensenos pagrindai; netradicinių sporto šakų taikymas neįgaliesiems. Gyvenant aktyvų gyvenimą, sportuojant, užsiimant rekreacine veikla dažnai atsiduriama situacijose, kai reikia rasti nestandartinį, kasdieniame gyvenime neišbandytą sprendimą. Vykdytojai įvertina kiekvieno dalyvio gebėjimus bei sudaro individualų treniruočių planą.

LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Stovykla „ Vasara Labanoro girioje“ Stovykla „Šventojoje“ 16 dalyvių, iš jų 16 neįgaliųjų, planuojama, suorganizuoti 1  stovykla Šventojoje,  kurioje dalyvautų 16 dalyvių, iš jų 14 neįgaliųjų. Projektas skirtas kuriantiems neįgaliesiems, kuris atliks savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei meninio švietimo provincijoje funkciją. 10 eurų planuojamas stovyklos dalyvio nario mokestis. Prioritetas bus teikiamas sunkesnės negalios asmenims. Kiekvienos stovyklos trukmė 8 dienos, dirbs 3 asmenys projekto vykdytojai, stovyklos metu vairuotojas teiks transporto paslaugas. Dalyviai bus apgyvendinti kaimo sodyboje Molėtų rajone ir Šventojoje.                       
Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Stovykla „Draugystės žiedas“ Vaikams bus sudaryta galimybė susitikti su įžymiais žmonėmis, išklausyti socialine, psichologine tematika paskaitas, dalyvauti diskusijose, praktiniuose užsiėmimuose, meninėse popietėse, ugdyti teigiamą savęs vertinimą, lavinti kūrybiškumą, saviraišką, bendravimą, aplankyti įdomias kultūrines vietas.Stovykloje 2021 metais dalyvaus 15 asmenų iš jų 10 neįgaliųjų  vaikų. Stovyklos trukmė 10 dienų dirbs 2 projekto vykdytojai.

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose

Informacinių technologijų mokomoji stovykla neregiams ir silpnaregiams

Informacinės technologijos yra itin svarbios šiuolaikiniame pasaulyje ne tik regintiesiems, bet ir neregiams bei silpnaregiams. Jų dėka regėjimo neįgalieji gali ne tik skaityti ar rašyti tekstą ekrano skaitymo programomis, bet ir atlikti kasdienę buitį palengvinančius darbus: užsisakyti maistą ar vaistus, susiplanuoti reikiamą maršrutą, užprogramuoti buitinę techniką, užsiregistruoti vizitui pas gydytoją, susižinoti transporto tvarkaraščius ir atlikti daugelį kitų reikalingų funkcijų. Deja, neregių bendruomenės informacinių technologijų žinios yra labai skirtingo lygio – didžioji dauguma nemoka naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir išreiškė poreikį įgyti praktinių IT naudojimo žinių. Todėl 2021 m. numatoma organizuoti 5 dienų mokomąją IT stovyklą neregiams ir silpnaregiams.Stovykla vyks dviem etapais, kuriuose dalyviai bus suskirstyti pagal IT išmanymo lygį: pirmame etape (2 d.) dalyvaus 10 pažangių vartotojų, kurie nuotoliniu būdu per Zoom aplikaciją dalinsis IT naudojimo žiniomis ir patirtimi tarpusavyje, taip gilindami žinias ir ugdydami įgūdžius įvairiose IT naudojimo srityse (interneto svetainės, išmanieji buitiniai prietaisai, navigacijos programos, ir kt.), o antrame etape (3 d.) 10 pažengusių IT vartotojų (I etapo dalyviai) ir dar 10 neregių ir silpnaregių, turinčių tik pagrindines IT naudojimo žinias vyks į stovyklos vykdymo vietą. Jie mokysis iš pažengusių vartotojų ir įgis naujų žinių bei įgūdžių, kuriuos galės iš karto pritaikyti praktiškai. Vyks darbas porose, keičiantis patirtimi ir žiniomis.

Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas

Naujai įstojusiųjų į LASS stovykla „Aktyvus LASS – aktyvus visuomenėje“

Kasmet į LASS įstoja apie 200 naujų narių, apie 130 iš jų – darbingo amžiaus asmenys. Naujai įstojusiems į LASS sunku įsivaizduoti organizacijos struktūrą, jos teikiamą paramą ir galimybes. Be to, dauguma jų – neseniai apakę asmenys, kuriems labai reikalinga savitarpio pagalba. Todėl 2021 m. LASS poilsiavietėje Zelva (Elektrėnų sav.) 15-ai naujai (ne anksčiau kaip prieš 2 metus) į LASS įstojusių neregių ir silpnaregių bus organizuojama stovykla „Aktyvus LASS – aktyvus visuomenėje“. Jiems talkins du savanoriai. Stovyklos metu LASS vadovai ir specialistai supažindins dalyvius su organizacijos veikla, išaiškins, kokias galimybes, teises ir pareigas turi kiekvienas LASS narys. Informacinės aplinkos specialistas pateiks pagrindinę informaciją apie pagalbines priemones neregiams. Numatoma apmokėti dalyvių, savanorių ir organizatorės apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas, padengti salės nuomos kaštus. Visas transporto išlaidas dengs pareiškėjas.

Smurto prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencija ir pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms neįgalioms moterims ir mergaitėms

Mokomoji stovykla neregėms ir silpnaregėms moterims „Saugi be regėjimo“

Numatoma organizuoti 4 dienų mokomąją stovyklą „Saugi be regėjimo“ (vykdymo vieta paaiškės 2021 m. pradžioje) 14-ai regėjimo negalią turinčių moterų. Jos metu dalyvės bus mokomos atpažinti smurtą (psichologinį, fizinį, seksualinį ir kt.) ir nuo jo apsisaugoti, vyks psichologo paskaitos, terapiniai užsiėmimai, teisininko konsultacijos ir savigynos pamokos. Stovyklos mokomoji medžiaga parengta vadovaujantis JAV nevyriausybinės organizacijos savigynos programa neregiams ir silpnaregiams ir šiuolaikinėmis smurto prevencijos metodikomis. Stovykloje talkins 3 savanoriai.

LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS DRAUGIJA „GUBOJA“

Kultūros renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas

 Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras

2021 m. nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro, kaip kolektyvo, veikloje, iš viso dalyvaus 60 asmenų iš įvairių Lietuvos regionų (neįgalieji, jų vadovai, muzikos profesionalai, kiti pagalbininkai). Kūrybinių dirbtuvių ir muzikinės stovyklos metu, didesniais ar mažesniais sąstatais, vyks repeticijos, koncertai, pažintiniai, edukaciniai, konsultaciniai, sportiniai renginiai, o taip pat vadovų pasitarimai, renginių vertinimai. Neįgalieji, jų vadovai toliau dirbs pagal pažangią „spalvų ugdymo“ metodiką, dalyvaus patrauklioje ugdomojoje, kultūrinėje, koncertinėje, kitoje veikloje. Iš viso įvyks 2 kūrybinės dirbtuvės Vilniuje (1 diena), Klaipėdoje (4 dienos) ir 1 muzikinė stovykla Druskininkuose (5 dienos).

Kultūros renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas

„Perliukų akademija“

„Perliukų akademija“ Palangoje ivyks vasarą, 5 dienas. Numatome, kad joje dalyvaus 16 asmenų, iš jų 8 neįgalieji. Jaunieji talentai dalyvaus tarptautinio M. K. Čiurlionio festivalio programoje – koncertuos jaunųjų talentų maratone, o gabiausieji iš gabiausiųjų dalinsis scena su žinomais Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjais. Taip pat jiems vyks konsultacijos, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai, kiti renginiai.

LIETUVOS ASOCIACIJA „GYVASTIS“

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Organizuoti 3 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklas Stovyklose dalyvaus šokio ir judesio specialistas (apmokamas iš kitų šaltinių), meno terapijos specialistas, psichologas.Siekiant ugdyti ir įtvirtinti savarankiško gyvenimo įgūdžius, bus suorganizuotos 3 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos (po 15 asmenų), Klaipėdos apskrityje – 1 stovykloje dalyvaus šeimos, (neįgalieji vaikai ir jų tėvai bei neįgalieji ir jų vaikai) ir 3 stovyklose dalyvaus suaugę neįgalieji,  paskirstyti amžiaus bei gretutinių susirgimų principu.

LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla Birželis – rugpjūtis. 2021 m. Bendrijos organizuojamoje savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloje Klaipėdos apskrityje, dalyvaus 150 asmenų, iš jų 130 neįgaliųjų. Stovykla vyks birželio – rugpjūčio mėn. Bus organizuotos 5 pamainos po 50 asmenų. Vienos pamainos trukmė 4 dienos (3 naktys). Į stovyklą bus kviečiami psichikos neįgalieji iš visų Bendrijos skyrių ir užimtumo kambarių.
Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Aktyvaus poilsio (atokvėpio) stovykla šeimoms, kuriose bent vienas iš šeimos narių turi psichikos negalią Aktyvaus poilsio šeimų stovykla bus orientuota į padidintos socialinės rizikos šeimas. Stovykloje vyks bendri ir atskiri praktiniai užsiėmimai neįgaliesiems ir jų šeimoms nariams, skaitomi pranešimai (psichologinės pagalbos, streso ir žalingų įpročių prevencijos, sveikos gyvensenos, konfliktinių situacijų valdymo šeimoje, temomis) bus teikiamos individualios psichologinės konsultacijos, organizuojami bendri sportiniai žaidimai, meditacijos, naudojamos skirtingos baimių įveikimo strategijos (plaukimas baidarėmis ir kt.). Stovyklos kelialapiai bus paskirstyti Bendrijos skyrių vadovams, kurie atrinks padidintos rizikos neįgaliųjų šeimas ir skirs kelialapius.Stovyklos vyks Vilniaus apskrityje. Stovyklos trukmė 3 dienos.Stovykloje dalyvaus 27 dalyviai iš jų – 10 neįgaliųjų ir 10 šeimos narių ir 4 specialistai, 3 lydintys asmenys.

LIETUVOS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS SĄJUNGA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Vasaros savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla „Gyventi be stabdžių“ Bus organizuojama  4 dienų Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla  „Gyventi be stabdžių“ IS  sergantiems ir jų šeimos nariams. Stovyklą numatoma organizuoti kurortiniame Lietuvos mieste, patalpose pritaikytose dalyviams su judėjimo negalia. Aktyviai gyventi su liga ir užsiimti mėgstama veikla neįgaliesiems stovykloje padės  pagal iš anksto identifikuotą poreikį parinkti Išsėtinės sklerozės centrų multidiciplinarinės komandos specialistai (tokie kaip neurologas, psichologas, dietologas, urologas, okulistas, kineziterapeutas, radiologas), kurie praves teorinius ir praktinius mankštos, ergoterapijos, kineziterapijos užsiėmimus. Su neįgaliaisiais dirbs psichologas (emocinių nuotaikų derinimas prie žaidimų aplinkos, savianalizės ir savęs įvertinimo anketavimas), vaizduotė ir motorika bus lavinama kūrybinių dirbtuvių užsiėmimuose (dekupažas, papuošalų, rėmelių, žaislų gamyba, keramika, floristika, tekstilė, vytelių pynimas ir pan.). Bus sudarytos sąlygos stovyklos dalyviams gauti individualias specialistų konsultacijas. Dalyvių skaičius – 60 žmonių (50 neįgaliųjų ir 10 juos lydinčių artimųjų).

LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA TINKLINIO IR BADMINTONO ASOCIACIJA (LŽNTBA)

Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Aktyvaus poilsio stovykla „Viens du trys judu“ Stovykla, kurios metu būtų skatinamas aktyvus poilsis, pratimai, užsiėmimai gamtoje, vandenyje, prie vandens telkinių.Tikimasi 20 dalyvių, iš kurių neįgaliųjų 17. Potenciali renginio vieta Veprių stovyklavietė. Stovyklavietės metu kiekvieną dieną vyks mankštos ir meditacijos, skirtingos sportinės rungtys (kiekvieną dieną po dvi sportines rungtis), aplinkinių lankytinų objektų lankymas, pratimai vandens telkinyje, vakarai prie laužo su komandinio darbo skatinimo užduotimis.

LIETUVOS PARALIMPINIS KOMITETAS

Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Renginys – „Paralimpinė viltis“. Bus organizuojama 7 d. mokomoji treniruočių stovykla  Lietuvos paralimpiečiams Palangoje. Stovykloje dalyvaus ne tik pradedantieji, jaunieji sportininkai, bet taip pat ir aukšto meistriškumo sportininkai. Atletai dalinsis savo žiniomis su pradedančiaisiais, bus sektinas pavyzdys. Dalyvaus  30 asmenų, iš jų 22 neįgaliųjų.

LIETUVOS  ŽMONIŲ SU NEGALIA ORIENTAVIMOSI SPORTO IR TURIZMO ASOCIACIJA (LŽNOSTA)

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose Stovykla„Orientavimasis tamsioje aplinkoje“ Stovykloje bus mokomasi orientuotis ir įveikti ne tik esančias gamtines kliūtis (kalnus, šaknis, duobes ir t.t.) bet tą daryti su minimaliu apšvietimu. Kviečiami vykdymo vietos savivaldybėje įsikūrusių neįgaliųjų organizacijų nariai, siekiant skatinti neįgaliųjų burimasi į didesnę bendruomenę, dalintis turimomis žiniomis, naudotis teise į mokslą, turizmą ir integraciją. Vieta – Monciškės. Dalyvių skaičius – 16.
Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Stovykla „Žygis baidarėmis“. Išbandoma nauja stovyklavimo vieta prie vandens (upės arba ežero). Išklausomas trumpas instruktažas apie saugų elgesį plaukiant baidarėmis. Siekiant neįgaliųjų tarpusavio ryšio stiprinimo ir bendruomenės didėjimo, plaukiama dvivietėmis baidarėmis, paskirstant poras iš skirtingų neigaliųjų organizacijų (pvz. LŽNOSTA narys kartu su kitos organizacijos nariu). Dalyvių skaičius – 11.
Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Stovykla „Gamtinių ir dirbtinių kliūčių įveikimas“. Rugpjūčio mėn., 3 dienos.  Pasirinktoje stovyklos vietoje apstu gamtinių kliūčių (kalnai, šaknys, duobės ir t.t.), o žmonėms, turintiems fizinę negalią, tai yra rimti išbandymai. Siekiant, kad neįgalūs žmonės jaustųsi pilnaverčiais, turizmą puoselėjančiais žmonėmis, įgūdžiai tokioje aplinkoje yra itin svarbūs. Stovykloje dalyvauja LŽNOSTA ir kviestiniai kitos organizacijos nariai, buriasi į bendruomenę, kartu įveikdami sunkumus. Vieta – Jurgežeriai. Dalyvių – 22.

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose I ir II tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų, jaunuolių bei suaugusių žmonių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos 2021 m.   mokymo stovyklose dalyvaus po 15 dalyvių ir 3 darbuotojus: viena stovykla I tipo diabetu sergantiesiems ir 1  II tipo diabetu sergantiems žmonėms vyks Druskininkuose birželio – liepos mėn. Į stovyklas kviečiami ne tik asociacijos nariai, bet ir kiti sergantieji (iš jų ir neįgalieji) iš visos Lietuvos.Į mokymo stovyklų dalyvių sąrašus pirmumo teise įrašomi neįgalūs, naujai susirgę ir nė karto LDA mokymo stovyklose nedalyvavę jauni ir vyresnio amžiaus žmonės, sergantys I ir II tipo cukriniu diabetu. Stovyklų vadovams talkins gydytojai, slaugytojai diabetologai pagal autorines sutartis. Pagal LDA sudarytą programą bus organizuojamas praktinis dalyvių mokymas tinkamai valdyti ligą, kultūrinė ir poilsio programa. Kasdien 5 – 6 kartus bus atliekami kraujo gliukozės tyrimai. Taip pat HbA1c tyrimai paskutinių 3 mėn. ligos kontrolei vertinti. Remiantis tyrimų rezultatais medikai padės dalyviams individualiai koreguoti ligos valdymo planą. Be to, bus vertinamos žinios ir sveikatos būklė pagal LDA parengtas anketas (stovyklose – atvykimo ir išvykimo dieną).
  Šeimų stovykla Stovykla bus organizuojama kaimo turizmo sodyboje „Dvarčėnų dvaras“, Alytaus r. Trukmė – 3 dienos. Dalyvių skaičius 90 asm., iš jų neįgaliųjų 30 (30 vaikų iki 18 m.). Vadovų/savanorių skaičius – 6. Medicinos darbuotojų/slaugytojų sk. – 1. Organizatoriai – 2. 

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO FEDERACIJA

Aktyvaus poilsio renginių (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas Žiemos neįgaliųjų aktyvaus poilsio stovykla. Ši stovykla bus pirmoji tokio mąsto stovykla uždarose patalpose. Ketinama daugumą veiklų perkelti iš vasarą vykusios aktyvaus poilsio stovyklos, tačiau, naudojantis patalpų tinkamumu, rungčių sąrašas bus papildytas – pridedant daugiau vežimėliams ir triračiams tinkančių rungčių. Taip pat bus siekiama pritraukti daugiau kitų organizacijų narių, ypatingai dėmesį skiriant jaunimui. Vieta – Anykščiai. Dalyvių skaičius – 80. Gruodžio mėn.

LIETUVOS ARTRITO ASOCIACIJA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla „Gelbėkime savo sąnarius“ 30 neįgaliųjų nakvos 8 naktis. Stovykloje dalyvaus 30 neįgaliųjų, turinčių sąnarių ligų negalią, po klubo ar kelio sąnario operacijos, dalis sunkiai vaikščiojantys, naudojasi lazdele ar ramentais. Dalyvaus 2 savanoriai. Poilsio namuose „Žara”, Šventojoje bus apgyvendinti patogesnėse ir pritaikytose neįgaliesiems patalpose.

LIETUVOS TRIRAČIŲ SPORTO ASOCIACIJA

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas stovyklose Savarankiškumo ugdymo stovykla 2021 rugpjūčio  16 – 22 d. Bus organizuota 6 dienų savarankiško ugdymo stovykla Sudeikių Daugiafunkciniame centre. Stovyklos metu bus ugdomi dalyvių važiavimo su triračiais įgūdžiai, lavinamas savarankiškumas. Stovyklos vieta Sudeikiai, Daugiafunkcinis centras (Sudeikiai, Aukštaičių g. 22)

 

Spausdinti