(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

2021 M. SAUSIO 20 D. VYKS STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRIEŽIŪROS 2021 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDIS

Informuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu vyks Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projekto atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projektų ekspertų vertinimų svarstymas.
  2. Spendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

Pareiškėjas gali dalyvauti posėdyje, tačiau apie tai turi informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Rasą Šivickienę, el. paštu rasa.sivickiene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Prisijungimą dalyvauti posėdyje, prisijungimo prie posėdžio nuoroda pareiškėjui bus išsiųsta nurodytu el. paštu posėdžio dieną.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Rasai Šivickienei, telefonu: 8 62317819.

Spausdinti