(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

PSICHIKOS AR PROTO NEGALIĄ TURINTYS ŽMONĖS PASLAUGAS GAUNA BENDRUOMENĖJE, NE INSTITUCIJOJE

Pertvarkos logotipas - laumžirgis ir užrašas "žmogus, šeima, bendruomenė"

ES fondų investicijų veiksmų programos viešinimo ženklas

Jau startavo Institucinės globos pertvarkos projekto antrasis etapas – projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra” (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001), Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Jį nuo 2020 m. gegužės pradžios įgyvendina Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais – socialinių paslaugų srityje dirbčiomis įstaigomis bei neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis.

Žmonės su negalia išbando naujas paslaugas

 Šio projekto tikslas – bendruomeninių paslaugų plėtra darbingo amžiaus asmenims, turintiems psichikos ir (ar) proto negalią. Paslaugos teikiamos 6 regionų gyventojams: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Telšių ir Tauragės.

„Bendruomeninės paslaugos – puiki alternatyva institucinei globai. Įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kitokios paslaugos užtikrina galimybę negalią turinčiam asmeniui gyventi tarp mūsų visų ir tuo pačiu gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius. Gyvendamas kartu su kitais bendruomenės nariais negalią turintis žmogus tampa savarankiškesnis, greičiau socializuojasi, turi visas galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime“, – sako Gytis Baltrūnas, Institucinės globos pertvarkos projekto koordinuojantis ekspertas.

Šiuo metu vystomos 4 naujos paslaugos 

Projekto rėmuose šiuo metu vystomos keturių rūšių naujos paslaugos proto ir (ar) psichikos negalią turintiems darbingo amžiaus neįgaliesiems:

1) socialinių dirbtuvių paslaugos,

2) apsaugoto būsto paslaugos,

3) įdarbinimo su pagalba paslaugos,

4) pagalbos priimant sprendimus paslaugos.

Anot G. Baltrūno, projektas svarbus tuo, kad sudaro galimybę sukurti arba pritaikyti ir išbandyti Lietuvoje naujas, institucinei globai alternatyvias paslaugas, kurias galima įvertinti, išanalizuoti ir gauti grįžtamąjį ryšį, kaip jos veikia, ką reikėtų tobulinti.

„Paslaugas išbandžius praktikoje ir pripažinus, kad jos reikalingos ir puikiai veikia, ateityje svarbu ieškoti galimybių toliau tokias paslaugas tęsti bendradarbiaujant su savivalda. Šiuo metu naujas paslaugas teikiančios įstaigos pasibaigus projektui galės savo patirtimi dalintis ir su kitais, būti ekspertais toje srityje. Svarbu tai, kad neįgalūs asmenys, kuriems reikalinga pagalba, projekto metu jau gauna paslaugas. Taigi, reali nauda jaučiama čia ir dabar“, – sako G. Baltrūnas.

Statistinė informacija apie įgyvendinamą projektą, 2022-01-01 duomenimis

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-01 – 2023-04-30.

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Spausdinti