(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

PROJEKTAS „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ ĮTRAUKTAS Į VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠĄ

Projekte "Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra" suplanuotos teikt 4 paslaugos: socialines dirbtuves, pagalba priimant sprendimus, apsaugotas būstas ir įdarbinimas su pagalbaNeįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) parengtas projektinis pasiūlymas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-762 įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą. Remiantis minėtu įsakymu, Departamentas yra atsakingas už projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ paraiškos pateikimą.

Paraiška finansavimui gauti bus teikiama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

Projekte „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ suplanuotos teikti 4 paslaugos: socialinės dirbtuvės, pagalba priimant sprendimus, apsaugotas būstas ir įdarbinimas su pagalba.  Paraiška bus parengta vieno mėnesio laikotarpyje.

Spausdinti