(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

VYKSTA MOKYMAI SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJAMS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. spalio mėn. organizuoja mokymus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus administruojantiems savivaldybės darbuotojams. Neįgaliųjų reikalų departamento specialistai 4 mokymų metu apie 240 mokymų dalyvių iš 60 savivaldybių supažindins su projektų atrankos finansavimo nuostatų taikymo, projektų atrankos organizavimo naujovėmis, aptars aktualius atrinktų projektų įgyvendinimo priežiūros klausimus bei pasidalins praktiniais patarimais.
Neįgaliųjų reikalų departamentas mokymams parengė mokymams dalomąją medžiagą, kuri pasibaigus mokymų ciklui bus patalpinta svetainės www.ndt.lt skiltyse ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų rėmimas” ir ,,Kūno kultūros ir sporto projektai” skyreliuose Mokymų medžiaga.
Kviečiame susipažinti su parengta mokymų medžiaga.

 

Spausdinti