(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

VICEMINISTRAS A. ŠEŠELGIS: ,,TURIME SUTELKTI PASTANGAS Į NEĮGALIŲJŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ VISOSE GYVENIMO SRITYSE UŽTIKRINIMĄ”

neigaliejiKiekviena Europos Sąjungos valstybė narė, tarp jų ir Lietuva, turi kuo daugiau pastangų sutelkti į priemones, sudarančias sąlygas neįgaliesiems kiek įmanoma gyventi nepriklausomai, būti bendruomenės dalimi ir galėti naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros, švietimo, užimtumo, socialinės paramos bei kitomis visuomenėje teikiamomis paslaugomis.

Tai šiandien Rygoje vykstančiame aukšto lygio neįgaliųjų klausimais susitikime, skirtame apžvelgti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo pažangą ES ir jos valstybėse narėse bei kylančius iššūkius, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis.

Pasak jo, vienas pagrindinių iššūkių visoms ES šalių narių vyriausybėms – politiką neįgaliųjų socialinės integracijos srityje orientuoti į žmogaus gebėjimų akcentavimą, socialinį potencialą, savarankiškumo skatinimą, dalyvavimą darbo rinkoje, žmogaus teisių užtikrinimą bei bendruomenės atsakomybę.

Atsižvelgiant į tai, kad neįgalieji dažniau nei kitos visuomenės grupės susiduria su skurdu ir socialine atskirtimi, formuojant neįgaliųjų teisių užtikrinimo politiką ypatingą dėmesį privalu skirti neįgaliųjų pasirengimui darbo rinkai ir jų užimtumo rėmimui.

Lietuvoje neįgalieji skatinami dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, tokiose kaip įdarbinimas subsidijuojant, darbo vietų steigimo subsidijavimas ir kitos. Sunkiausią negalią turintiems asmenims, siekiantiems pradėti savo verslą, organizuojamas savarankiško užimtumo rėmimas. Labai svarbios ir specialios priemonės, skirtos neįgaliesiems integruotis į darbo rinką, pavyzdžiui, teikiama valstybės pagalba socialinėms įmonėms, profesinė neįgaliųjų reabilitacija.

Prie Lietuvos pareigos užtikrinti ir įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas dėl neįgaliųjų prieinamumo, gyvenimo savarankiškai ir įtraukties į bendruomenę taip pat prisidės Lietuvoje pradėta įgyvendinti institucinės globos pertvarka.

Gegužės 11-12 d. Rygoje vyksiantį aukšto lygio neįgaliųjų klausimais susitikimą organizavo Latvijos Gerovės ministerija bei Europos Komisija. Tai – Latvijos pirmininkavimo ES Tarybai renginys.

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8 5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją

Spausdinti