(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Techninių specifikacijų projektai

Pirkimo pavadinimas Techninių specifikacijų projektai Pastabos
Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2017-04-17 9:00 val.
Lengvųjų automobilių (9 vietų) pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2017-02-15 9:00 val.
Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2016-11-28 17:00 val.
Informacijos neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais sklaidos jau veikiančioje interneto naujienų svetainėje paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2016-11-17 17:00 val.
Informacijos neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais sklaidos jau veikiančioje interneto naujienų svetainėje paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2016-11-09 21:00 val.
Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2016-04-21 9:00 val.
Patalpų remonto darbų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2016-03-25 17:00 val.
Lengvųjų automobilių (9 vietų) pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2016-03-10 07:00 val.
Lengvųjų automobilių (9 vietų) pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2016-03-07 12:00 val.
Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimas  Techninės specifikacijos projektas  Pastabų pateikimo terminas iki 2015-07-26 17:00 val.
Informacijos neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais sklaidos jau veikiančioje interneto naujienų svetainėje paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2015-03-19 16:00 val.
Lietuvių gestų kalbos mokymo programų, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo programų bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusiųjų grupėms rengimo ir jų mokymo bei švietimo paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2014-04-28 10:00 val.
Lietuvių gestų kalbos mokymo programų, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo programų bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusiųjų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugų pirkimas
Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2013-05-24 14:00 val.
Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2013-04-29 16:00 val.
Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2013-03-28 22:00 val.
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės įvertinimo sistemos kūrimo paslaugų pirkimas Techninės specifikacijos projektas Pastabų pateikimo terminas iki 2012-10-26

 

Spausdinti