(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2016 m. pirkimai

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus

Informacija apie pasirašytas sutartis

Mažos vertės supaprastinti atviri konkursai, supaprastinti atviri ir atviri konkursai:

Pirkimo būdas ir pavadinimas Skelbimas apie pirkimą CVPIS Skelbimas Europos Sąjungos oficialaus leidinio priede (OL/S) Pirkimo dokumentai Pasiūlymų pateikimo terminas Informacija
Informacijos neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais sklaidos veikiančioje interneto naujienų svetainėje paslaugų pirkimas Skelbimas Pirkimo dokumentai 2017-01-10 10:00 val. Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Informacija apie sudarytas sutartis

Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas Skelbimas Pirkimo dokumentai 2017-01-03 10:00 val. Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Informacija apie sudarytas sutartis

Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimas Skelbimas Pirkimo dokumentai 2016-05-06 10:00 val. Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Informacija apie sudarytas sutartis

Patalpų remonto darbų pirkimas Skelbimas

Skelbimo pataisa

Skelbimo pataisa

Pirkimo dokumentai 2016-05-06 10:00 val. Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Informacija apie sudarytas sutartis

Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas Skelbimas Pirkimo dokumentai 2016-04-12 10:00 val.  Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas
 Lengvųjų automobilių (9 vietų) pirkimas  Skelbimas Skelbimas  Pirkimo dokumentai  2016-04-27 9:00 val. Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

Informacija apie sudarytas sutartis

 

Spausdinti