(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2015 m. pirkimai

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus

Informacija apie pasirašytas sutartis

Mažos vertės supaprastinti atviri konkursai ir supaprastinti atviri konkursai:

Pirkimo būdas ir pavadinimas Skelbimas apie pirkimą CVPIS Pirkimo dokumentai Pasiūlymų pateikimo terminas Informacija
Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas ,,Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2015-02-19 10:00 val. Sutartis pasirašyta 2015-03-02 su VšĮ Surdologijos centras
Sutarties vertė 39600,00 Eur
 Supaprastintas atviras konkursas ,,Informacijos neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais sklaidos veikiančioje interneto naujienų svetainėje paslaugų pirkimas” SkelbimasSkelbimo pataisa  Pirkimo dokumentai  2015-04-20 10:00 val.  Sutartis pasirašyta su UAB ,,Lrytas” Sutarties vertė 80223,00 Eur

Informacija apie pradedamą pirkimą

Supaprastintas atviras konkursas ,,Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimas”  Skelbimas  Pirkimo dokumentai 2015-08-11 10:00 val. Informacija apie pradedamą pirkimąInformacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
Televizijos laidos sukūrimo ir transliavimo paslaugų pirkimas  Skelbimas  Pirkimo dokumentai  2015-08-14 10:00 val.  Pirkimas pasibaigė negavus nei vieno pasiūlymo
Televizijos laidos sukūrimo ir transliavimo paslaugų pirkimas Skelbimas

Skelbimo pataisa

Pirkimo dokumentai 2015-10-05 10:00 val.  Sutartis pasirašyta 2015-10-14 su VšĮ Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija
Sutarties vertė 24200 Eur

 

Spausdinti