Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2013 m. pirkimai

Pirkimo rūšis ir pavadinimas Skelbimas apie pirkimą CVPIS Pirkimo dokumentai Pasiūlymų pateikimo terminas Informacija
Mažos vertės skelbiamas pirkimas ,,Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir kokybės įvertinimo sistemos ekspertavimo paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2013-10-08 17:00 val. Sutartis pasirašyta 2013-10-21 su A. Kriščiūnu
Sutarties vertė 65000,00 Lt
Mažos vertės skelbiamas pirkimas ,,Visuomenės ir klausos negalią turinčių asmenų švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2013-08-23 10:00 val. Sutartis pasirašyta 2013-09-02 su VšĮ Surdologijos centras
Sutarties vertė 27000,00 Lt
Supaprastintas atviras konkursas ,,Lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2013-06-13 10:00 val. Informacija apie sudarytą sutartįInformacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartįInformacija apie pradedamą pirkimą
Supaprastintas atviras konkursas ,,Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2013-05-16 10:00 val. Informacija apie sudarytą sutartįInformacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartįInformacija apie pradedamą pirkimą
Supaprastintas atviras konkursas ,,Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2013-04-17 9:00 val. Pirkimas pasibaigė atmetus vienintelio pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymąInformacija apie pradedamą pirkimą
Mažos vertės skelbiamas pirkimas ,,Universalios neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinės sistemos (UNRIIS) administravimo ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas”  Skelbimas  Pirkimo dokumentai 2013-03-18 10:00 val. Sutartis pasirašyta 2013-04-02 su VšĮ Valakupių reabilitacijos centras
Sutarties vertė 82500,00 Lt su PVM

Spausdinti