(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2017 m. pirkimai

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus

Informacija apie pasirašytas sutartis

Informacija apie vykdomus skelbiamus mažos vertės supaprastintus atvirus konkursus (MSAK),

supaprastintus atvirus (SAK) ir atvirus konkursus (AK):

Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir

ketinimą sudaryti sutartį

  Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį
Pirkimo būdas ir pavadinimas Pirkimo būdas Nustatyto laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė Numatoma bendra

sutarties vertė (eurais)

(be/su PVM)

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė Bendra galutinė sutarties vertė eurais (su/be PVM)
Tarnybinio lengvojo automobilio pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

MSAK UAB Inchcape Motors,

16200,00/19602,00 16200,00/19602,00
 Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo, finansuojamo valstybės biudžeto lėšomis, pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

MSAK  Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras,

17355,37/21000,00   Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras,

 17355,37/21000,00
Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

SAK  Viešoji įstaiga ,,Surdologijos centras”, 121735577 107530,50/122997,10  Viešoji įstaiga ,,Surdologijos centras”, 121735577  107530,50/122997,10
 Lengvųjų automobilių (9 vietų) pirkimas

Skelbimas

Skelbimas Europos Sąjungos oficialaus leidinio priede (OL/S)

Pirkimo dokumentai

 AK  UAB ,,Inchcape Motors”, kodas 300805444 476644,60/576740,00  UAB ,,Inchcape Motors”, kodas 300805444  476644,60/576740,00

Spausdinti